Hopp til hovedinnhold
Brann og brannslukking. Illustrasjonsfoto: United States Marine Corps
Brann og brannslukking. Illustrasjonsfoto: United States Marine Corps


Innherred brann og redning: Reddet 14 liv

Deres jobb er å redde liv - nå kan de også tallfeste hvor mange de reddet i fjor.

Innherred brann og redning sammen med Frosta brannvesen har aktivt reddet 14 menneskeliv i løpet av 2019, skriver brannsjefen i årsrapporten.

Dette melder avisa Innherred (krever innlogging).

Antall dyr som er reddet, enten i branner eller i andre redningsoppdrag er vanskelig å anslå.

Hvor mange liv som har blitt reddet grunnet forebyggende arbeid er umulig å tallfeste.

Men at mange branntilløp/ulykker som har blitt håndtert på ett tidlig stadige og dermed blitt avverget tidlig har nok sammenheng med godt forebyggende arbeid, oppsummeres det i rapporten til Innherred brann og redning og Frosta brannvesen som havner på bordet hos politikerne i Verdal når kommunestyret møtes mandag.

Flere oppgaver, men uten flere midler

Beredskapen får stadig nye pålagte oppgaver fra justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, uten at det følger midler med slike oppgaver.

Det som er kommet inn de siste årene er PLIVO (oppgaver ved pågående livstruende vold) hvor brann skal øve og være klar sammen med politiet til innsats ved en trusselsituasjon.

Videre er det kommet inn krav til at kommunene skal ha utstyr og nødvendig kompetanse for overflateredning, både til sjø og på vann/elver.

Det siste som nå er kommet inn er TAS (tverretatlig opplæring i akuttmedisinsk samarbeid).

Alle disse oppgavene i tillegg til allerede pålagte oppgaver krever kontinuerlig opplæring og vedlikehold, både hos mannskaper og utstyr.

En ser også at helseoppgaver er en økende del av oppdragene til Innherred brann og redning, heter det i årsrapporten for 2019.

Les mer om saken hos avisa Innherred (krever innlogging)