Hopp til hovedinnhold


Redder liv med filtrert fullblod

Luftambulansen i Bergen var trolig først i verden da de for fem år siden begynte å fly av gårde med filtrert fullblod i stedet for saltvann, skriver Bergens Tidende.

Les også hos Helse Vest: Forskingsprisane i Helse Vest - innovasjon som reddar liv - Geir Strandenes har gjort innovasjon ut av blod. Gjennom sitt prosjekt «Blood Far Forward» har han endra akuttmedisinsk livreddande behandling både i Helse Bergen og seinare i resten av Noreg og internasjonalt. Som ein direkte konsekvens av forskarens arbeid, flyg i dag nær alle landets legebemanna helikopter med frysetørka plasma, og dei fleste med blod.
– Å gi blødende pasienter saltvann var antakelig mer skadelig enn livreddende, sier Geir Strandenes hoderistende.
Han har gått i bresjen for en blodig og livreddende revolusjon. For det får han pris fra Helse Vest.
– Nyvinningene til Geir Strandenes redder fire-fem liv årlig – bare i Helse Bergen, sier Einar Klæboe Kristoffersen, leder for Blodbanken på Haukeland.
Torsdag kveld fikk Strandenes tildelt Innovasjonsprisen til Helse Vest. Prisen får han for arbeidet med å sikre hardt skadde mennesker blodoverføring før de ankommer sykehuset.
Innovasjonen ligger i nye blodprodukter og nye metoder for å oppbevare og transportere blod.
Strandenes får først og fremst æren for å oppdage hvordan fullblod kan filtreres og trygt gis til hardt skadde.
Filtrert fullblod er langsomt i ferd med å bli ny standard i akuttmedisin verden over.
I sommer leverte Helse Bergen filtrert fullblod til militærhelikoptrene som ble utplassert i Finnmark da det var krise for Luftambulansetjenesten. I ettertid er det, ifølge Kristoffersen, bekreftet at minst to liv ble reddet takket være dette fullblodet.
Strandenes har også sørget for å gjenoppdage frysetørret blodplasma.
I motsetning til ferske blodprodukter med kort holdbarhet, tåler frysetørret plasma halvannet års lagring og er klar til bruk på fem-seks minutter. I dag har Haukeland utplassert frysetørret plastma på flere avdelinger.
Dessuten har Strandenes introdusert militære hjelpemidler for å frakte og oppbevare de livreddende blodposene: Bokser som holder fullblodet kjølig i opptil 72 timer uten å være plugget til strøm.
Innovasjonsarbeidet til Geir Strandenes skjøt fart da han for snart 10 år siden fikk jobb som medisinsk ansvarlig for Marinejegerkommandoen. I dag er han lege i Forsvarets sanitet og har en bistilling i Blodbanken.
Les mer om saken hos Bergens Tidende