Hopp til hovedinnhold


Redder flere etter hjertestans

Oslo ligger på verdenstoppen i overlevelse etter hjertestans. I dag reddes 15 prosent av pasientene etter en hjertestans, mens sykehuset for et tiår tilbake reddet fem prosent. Tallene imponerte Helse- og omsorgsministeren da hun besøkte ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus.

Oslo ligger på verdenstoppen i overlevelse etter hjertestans. I dag reddes 15 prosent av pasientene etter en hjertestans, mens sykehuset for et tiår tilbake reddet fem prosent. Tallene imponerte Helse- og omsorgsministeren da hun besøkte ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus, skriver Oslo Universistetssykehus.

- Jeg har fått presentert en ambulansetjeneste som har vært igjennom en rivende utvikling de siste femten årene. Takket være målrettet arbeid med kompetanseheving, gjennom økte utdanningskrav og kvalitetsarbeid, ser vi blant annet at stadig flere reddes og lever gode liv etter hjertestans, forteller Anne Grethe Strøm-Eriksen, Helse- og omsorgminister.

Fakta Prehospitalt senter
Prehospitalt senter er en del av akuttklinikken i Oslo universitetsykehus og dekker ambulanse, AMK og pasientreiser for Oslo og Akershus, samt medisinsk bemanning i ambulansehelikoptrene på Lørenskog og ambulanseflyene som er stasjonert på Gardermoen.

På dagtid er det bemannet 45 ambulanser fordelt på 15 seksjoner i Oslo og Akershus. Dette reduseres til 22 på natt. I sommerhalvåret har også ambulansetjenesten bemannet motorsykkelenhet.

I 2009 kjørte ambulansen i Oslo og Akershus litt over 3 millioner kilometer.

Aktuelle tall fra 2009:

  • Ambulanse : 121 600 oppdrag dvs. cirka 334 oppdrag pr døgn.
  • Ambulansehelikopter: 2000 oppdrag
  • Ambulansefly : 1 533 oppdrag
  • Motorsykkelambulansen: over 500 oppdrag
  • Legebemannet utrykningsbil / legeambulanse 2 320 oppdrag
  • Pasientreiser: 675 000 dvs ca 2-3000 oppdag pr døgn

Les mer om saken på Oslo Universitetssykehus