Hopp til hovedinnhold


Raser mot ambulansesjefenes bonusfest

Seks ledere i ambulanseforetaket fikk til sammen utbetalt over 2 millioner i bonuser for å stå løpet ut, selv om de hadde jobbgaranti i helseforetaket etter at ambulanseforetaket ble avviklet, skriver Trønder-Avisa.
Administrerende direktør i ambulanseforetaket, Håkon Gammelsæter, bekrefter til Trønder-Avisa at han mottok 425.000 kroner i bonus for å stå løpet ut. Totalt ble det nylig utbetalt over 2,1 millioner i bonuser til seks av lederne i ambulanseforetaket i Midt-Norge.
Hovedtillitsvalgt i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag, Frank Grydeland, reagerer kraftig på at ledelsen har inngått slike avtaler. Spesielt siden ambulanseforetaket i løpet av sine to år i drift leverte et samlet driftsunderskudd på rundt 110 millioner.
– Selskapet gikk med dundrende underskudd, og disse pengene kunne ha blitt brukt til noe annet. Hva er grunnen til at de bevilger seg en slik bonus når selskapet gikk i minus, spør Grydeland.
Selv om Grydeland også var hovedtillitsvalgt i ambulanseforetaket, og satt som ansattes representant i styret, var han ikke klar over avtalene som ble inngått med ledelsen i selskapet før dette kom fram i media. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.
– Jeg stusser over at de kan bruke 2 millioner uten at det må til styrebehandling. Vanligvis må alt opp i styret, men dette skjedde uten at noen av beslutningstakerne ble informert eller orientert om det, sier Grydeland.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa