Hopp til hovedinnhold


Rapport: Lønnsomt med færre nødsentraler

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt med færre nødsentraler, ifølge en analyse som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått gjennomført, siterer Nettavisen NTB.
DSB har i lang tid arbeidet for større 110-sentraler, og i analysen ses det nærmere på et konkret forslag om å redusere antallet sentraler fra 19 til 12. Det er kun områder utenfor det sentrale Østlandet som vil bli berørt av omorganiseringen.
Konklusjonen er at omorganiseringen vil være lønnsom, først og fremst fordi antall årsverk vil kunne reduseres.
Ulempen er større avstander og svekket lokalkunnskap, påpekes det. Men disse innvendingene tillegges liten vekt i analysen.
Les mer om saken hos Nettavisen