Hopp til hovedinnhold


Rammes svært sjelden av plutselig uventet død

Svært, svært få med medfødt hjertefeil døde plutselig og uventet før fylte 18 år, og ingen dødsfall var relatert til idrett, refererer Dagens Medisin ny forskning.
Det finner norske forskere i en studie som nylig er publisert i European Heart Journal.
Studien inkluderer data fra 11.272 barn med medfødt hjertefeil, og forskerne identifiserte 19 (0,2 prosent) barn i alderen 2–18 år som døde plutselig og uventet, og hvor dødsfallet ikke var var forbundet med hjerteoperasjon.
Hos 7 av de 19 som døde plutselig og uventet, var dødsårsaken hjerterelatert.
Ingen idrettsrelaterte dødsfall
Ifølge førsteforfatter Jarle Jortveit og medforfattere har frykten for plutselig død ført til restriksjoner for fysisk aktivitet og konkurranseidrett hos barn med medført hjertefeil.
Resultatene fra studien tyder derimot på at fysisk aktivitet er trygt.
Les mer om saken hos Dagens Medisin