Hopp til hovedinnhold


Pusten din kan antakelig avsløre lungeemboli

Danske forskere arbeider med å utvikle et nytt og mer presist diagnose-verktøy ved blodpropp i lungene. Biomarkører i kondensen fra utpust kan kanskje i nær fremtid gi en raskere diagnose og behandling, skriver Sundhetspolitisk Tidsskrift i Danmark.

Lungeemboli, eller blodpropp i lungen, er den tredje hyppigste kardio-vaskulære sykdommen - og diagnosen er vanskelig å stille.
Hvert år rammes omkring 300.000 europeere av lungeemboli og og ytterligere 200.000 dør av ikke-diagnostiserte blodpropper i lungen. Diagnosen kan være utfordringer, fordi symptomerne er uspesifikke og ofte også sees ved andre sykdommer, forteller Inger Lise Gade, som er lege og ph.d. ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.
– I dag stiller man typisk diagnosen lungeemboli på bakgrunn av en blodprøve og/eller en CT-scanning samt scanning av hjertet. Samtidig ser man på om pasienten eksempelvis har kreft, er nylig operert, kommer med et hevet ben eller hoster blod. Mange pasienter har imidlertid vage symptomer og blodprøven kan være misvisende, fordi det som den måler også kan indikere for eksempel inflammasjon eller kreft. Så ofte kommer vi ingen vei. CT-scanningen er mer presis, men her utsettes pasienten for kontrastvæske og stråling - og i mange tilfeller, for eksempel når det handler om kreft- og nyrepasienter, så kan man ikke bruke CT-scanningen, sier hun.
Det vil derfor være både i helsepersonells og pasienters interesse å få et mer presist supplerende diagnose-verktøy til rådighet, så man raskere kan igangsette den rette behandlingen.

Diagnose-verktøy med flere perspektiver

I mer enn 100 år har man visst at utpust kan avspeile sykdommer, som for eksempel den særlige lukten av keton fra diabetikere som blir innlagt med svært dårlig regulert sykdom. Utpustluften inneholder nemlig vanndamp hvor forskjellige biologiske komponenter fra lungene er oppløst; såkalt ’exhaled breath condensate’. Men det er først de siste ti åra at analyseteknikkene, når det gjelder måling av biomarkører i utåndingsluften, er blitt forfinet i en grad som gjør at man kan arbeide med dem på en helt annen måte enn tidligere, forklarer Inger Lise Gade.
Det har ført til at hun og kollegaene på Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er i gang med å undersøke om man ved hjelp av utåndingsluft raskt og sikkert kan diagnostisere lungeemboli. Hvis metoden viser sig effektiv rommer diagnose-verktøyet muligheten for å stille en raskere og mer effektiv diagnose – og det vil også, fordi metoden er non-invasiv, være en mer skånsom metode for pasientene, understreker Inger Lise Gade:
Prehospitale pasienter kan også få nytte av metoden:
– Man kan godt forestille seg at testen på sikt kan brukes i almenn praksis, hvis en pasient eksempelvis kommer inn med tungpust. Dessuten vil det også trolig kunne brukes som test i ambulansen. For 20 prosent av alle pasienter med lungeemboli er debutsymptomet faktisk uventet hjertestans, og det er teknisk mulig å foreta testen på intuberte pasienter.

De foreløpige resultatene fra forsøk med griser, viser at det er en rekke proteiner til stede i enten høyere eller mindre grad i utåndingsluften, når det er en lungeemboli. Forskerne er nå i gang med å teste metoden på pasienter som utredes for lungeemboli og kontrollpersoner.
Testresultatene vil tidligst bli offentliggjort i juni 2020.

Les mer om saken hos Sunhedspolitisk Tidsskrift