Hopp til hovedinnhold


Psykiatrisk ambulanse fekk årets akuttpsykiatripris

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri delte fredag 18. februar ut årets akuttpsykiatripris. Denne gongen var det Psykiatrisk ambulanse ved Haukeland universitetssjukehus som vart heidra. - Dette er vi stolte av!, seier seksjonsleiar Jarle Johannesen.

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri delte fredag 18. februar ut årets akuttpsykiatripris. Denne gongen var det Psykiatrisk ambulanse ved Haukeland universitetssjukehus som vart heidra.  - Dette er vi stolte av!, seier seksjonsleiar Jarle Johannesen.

Den psykiatriske ambulansen i Helse Bergen er blitt tatt godt i mot av både pasientar, pårørande, politi og helsevesenet etter at den starta å køyre for snart seks år sidan. Særleg gunstig har det vore for pasientar å bli henta av helsepersonell i staden for politi, noko som kan opplevast som stigmatiserande for psykisk sjuke og deira pårørande.

- Det å få tildelt ein pris som dette er heilt klart ein stor motivasjonsfaktor for alle oss som jobbar på psykiatriambulansen. Men vi ønskjer også å takke for det gode samarbeidet med politiet i Bergen, Ambulansetenesta ved Akuttmedisinsk seksjon, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og Psykiatrisk divisjon. Utan dei ville vi ikkje klart å få til ei så god profesjonell teneste, seier Johannessen.

Prisutdelinga fann stad i Oslo under den årlege nasjonale konferansen i akuttpsykiatri. Prisen, som består av eit bilete, diplom og ein sjekk på 10 000 kroner, blir gitt til enkeltpersonar eller grupper som har sett fokus på akuttpsykiatri på ein konstruktiv måte.

Oppgåva til Psykiatrisk ambulanse er å sørgje for at psykisk sjuke får tilbod om transport til behandling som er prega av respekt og likeverd.

- Det er stort å bli verdsett på denne måten av det psykiatriske fagmiljøet i Noreg, samstundes som det også er ei stadfesting på at det arbeidet vi har gjort er riktig og viktig, seier Johannessen.

Les meir om saka hjå Helse Bergens nettside