Hopp til hovedinnhold


Psykiatrisk ambulanse

Årsmøtet i Mental Helse Nordland krever etablering av psykiatrisk ambulanse i Nordland.

Årsmøtet i Mental Helse Nordland krever etablering av psykiatrisk ambulanse i Nordland, skriver Vesterålen Online.

- Helsepersonell i ambulansebil er kvalifisert personell, det er ikke politiet, mener Mental Helse. De får støtte av sortlandslensmann Bjørn Johansen.

I "Forskrifter om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” fra april 2005 står det at det er ambulansetjenesten sitt ansvar å frakte både somatisk og psykiske syke.

Det står blant annet: 
”Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse”.

Syk - ikke kriminell

- Å bruke politiet til å transportere personer med psykiske helseproblemer medfører sladder og er stigmatiserende. Det dreier seg om syke mennesker, ikke kriminelle personer. Det er nedverdigende og fremmer sinne og motstand mot både politiet og helsetjenesten.

- Vi forstår at folk opplever det å bli hentet av politiet som en stor belastning. Men dette er en oppgave vi er pålagt i loven. Dette er noe vi har gjort i alle år. Men hvis helsevesenet kan løse dette tilfredstillende er det selvsagt det beste for alle parter, sier lensmann Bjørn Johansen.

Les mer om saken på Vesterålen Online