Hopp til hovedinnhold
Akutte psykiske kriser kan være så mangt. På tide med et mer presist språk. Her: Angst, psykose eller paranoia? Illustrasjonsfoto:
Akutte psykiske kriser kan være så mangt. På tide med et mer presist språk? Her: Angst, psykose eller paranoia? Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Psykiaterens hjørne: «Psykiatrioppdrag» – på tide å kalle det noe annet?

Alle bransjer har sin egen fagterminologi, sin egen sjargong eller «stammespråk».

Å ha et felles språk gjør kommunikasjonen innad i gruppen enklere og kan bidra til effektiv utførelse av arbeidsoppgaver.   

I situasjoner hvor tid og tidsbruk er avgjørende er det av ekstra stor betydning at ord og begreper har felles betydning for dem som samarbeider, så det ikke går bort tid til oppklaringer og gjentakelser.

Samtidig er alle som arbeider med mennesker underlagt fagetiske retningslinjer. Det finnes både skrevne og uskrevne regler for hva det er greit å si om og til andre mennesker, selv når det haster.

Anne Kristine Bergem er psykiater med lang ­erfaring fra psykisk helsevern.

I snart ti år har hun bidratt med økt forståelse i prehospital tjeneste for ­pasienter i akutte psykiske kriser og møtet med både dem og deres pårørende, gjennom bøker, undervisning, foredrag og spalter som denne.

Hun er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet på helsefakultetet. Der øser hun også av sine kunnskaper og erfaringer til bachelorstudentene i pre­hospitalt arbeid.

Hun kan nås på akbergem@me.com.

«Psykiatri» - upresist?

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.