Hopp til hovedinnhold


Psykiatriambulanser i hele landet

DANMARK: Regjeringen vil ha psykiatrambulanser i alle regioner. Det støtter flere partier, melder DR.dk.
En akutt psykiatriambulanse finnes i København, og nå vil regjeringen ha forsøket bredt ut til hele landet betalt av satspuljemidler.
Helseminister Astrid Krag mener at det både er godt for den enkelte pasient, fordi flere kan bli behandlet hjemme, og for de samlede helseutgiftene, fordi flere innleggelser vil kunne unngås.
Hun forventer at prøveordningen vil ha så godt resultat at det blir tale om en permanent del av akuttberedskapen som regionene selv betaler.

Psykotisk eller selvmordstruet

I København blir pasienter eller pårørende som ringer til legevakten eller 112, henvist til den psykiatriske akuttberedskapen.
- Langt de fleste er svært syke, enten psykotiske, selvmordstruede eller påvirket av stoffer eller alkohol. Så vurderer den vakthavende psykiater om problemet kan løses per telefon, eller om akuttambulansen skal rykke ut, siger Lars Martin Nielsen, leder av akuttberedskapen, til DR Nyheder.
Ifølge Astrid Krag skal forsøkene på landsplan også omfatte behandling i hjemmet og ikke kun akutthjelp.
Les mer om saken hos DR.dk