Hopp til hovedinnhold


Psykiatri med batong

Politiets ressurser er knappe også i Drammen, skriver Kristoffer Reinsfelt Arnesen i Drammens Tidende.
Skal vi tro rapportene blir det heller ikke noe særlig feitere økonomiske tider av at nødetatenes samlokalisering her i byen gikk dukken til fordel for en mer gammeldags løsning i Tønsberg.

Med dette som bakteppe så skulle man kanskje tro at man i enda større grad enn før må prioritere at politifolkene til enhver tid brukes der de trengs mest. Dessverre forteller politiet sjøl at de oftere enn før må håndtere tilfeller som egentlig burde håndteres av psykiatrien.

Les mer om saken hos Drammens Tidende.