Hopp til hovedinnhold
Ny stasjon i Asker. Foto: Geir Dokken


Psykiaterens hjørne: Gode kollegafellesskap er en beskyttelse mot traumatisering

De fleste som arbeider i prehospitale tjenester vil før eller siden oppleve dramatiske situasjoner.

Plutselig død, alvorlige ulykker, dødssyke barn, selvmord, vold i hjemmet eller trusler mot egen person er bare noen eksempler på hva personell på AMK, ambulansearbeidere og paramedisinere kan måtte håndtere.

Det er belastende å oppleve slike situasjoner. For noen mer enn andre, blant annet fordi mennesker er forskjellige og har ulik erfaringsbakgrunn fra oppvekst og livet ellers.

Begreper som psykologiske traumer, traumatiske belastninger og traumatisering handler om psykiske opplevelser og prosesser.

Det kan være nyttig med en liten klargjøring.

Fast spaltist: Anne Kristine Bergem er lege med spesialisering i psykiatri, forfatter og har en mastergrad i ledelse. Hun har erfaring både fra klinisk arbeid og helseledelse. De siste årene har hun arbeidet med undervisning om temaer knyttet til psykiske lidelser, psykisk helse og kommunikasjon opp mot akutte og prehospitale tjenester. Hun kan nås på akbergem@me.com.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.