Hopp til hovedinnhold


Prosedyre for samarbeid mellom nødetatene på høring

Politi, brann og helse har utviklet en felles prosedyre for bruk ved pågående livstruende vold mot flere personer. Prosedyren skal bidra til at etatene har et felles språk og felles situasjonsbilde når man skal håndtere situasjoner med pågående livstruende vold, melder Politidirektoratet.

Prosedyren, som omtales PLIVO, beskriver hvordan innsatspersonell fra nødetatene skal samvirke for å redde liv og begrense skade der det utøves pågående livstruende vold mot flere personer. PLIVO skal bidra til at nødetatene får en felles risikoforståelse, kontinuerlig informasjonsdeling, rask nøytralisering av gjerningsperson og rask evakuering av skadde personer med mer.

Det er første gang man har utarbeidet en slik felles prosedyre. –Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en slik felles prosedyre, og ser frem til å få svar på denne høringen. Prosedyrene omhandler noen av de viktige spørsmålene vi har måtte håndtere i fellesskap i oppfølgingen etter 22.juli, sier DSB-direktør Jon Lea, helsedirektør Bjørn Guldvog og politidirektør Odd Reidar Humlegård i en felles kommentar.

Prosedyrene skal også bidra til å avklare ansvarsforhold mellom etatene i en situasjon med pågående livstruende vold.

Prosedyren for PLIVO sendes nå på en bred høring. Høringsfristen er 30. september.

Les mer om saken hos Politiet.no