Hopp til hovedinnhold


Program for halvdagsseminaret

Dette halvdagsseminaret er en oppfølging av rapporten ”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK- sentralene og ambulansetjenesten”. Den første helhetlige rapporten på ti år. Meld deg på!

Oppfølging av rapporten ”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK- sentralene og ambulansetjenesten”.

Se hele programmet her (pdf)

Last ned rapporten "En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene" her

Meld deg på ved  sende e-post til post@ambulanseforum.no med navn, mailadresse og hvem du representerer.

Sted: Clarion, Gardermoen
Dato: Torsdag 25. februar 2010
Tid: 12.30 – 16.00
Deltakeravgift: 650; til å dekke utgifter; seminaret er non profit.

Ønsker man lunsj i forkant kommer dette i tillegg.

Program
12.30 – 12.40: Åpning av seminaret ved Steinar Sørlie, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

12.40 – 13.10: Hovedinnlegg ved Tone Toften, statssekretær i HOD.

13.10 – 13.30: Spørsmål til statssekretæren.

13.30 – 14.00: Kaffepause

14.00 – 15.20: Fire korte innlegg fra fagmiljøet med spørsmålsrunder:

  • Definerte utdanningsnivåer, en fordel for pasienter, arbeidsgiver og paramedicen? avdelingsoverlege Anne-Cathrine Braarud og ass. ambulansesjef Bjørn Bjelland, Ambulanseavdelingen, Akuttklinikken/Prehospitalt Senter, Oslo universitetssykehus – Ullevål.
  • Medisinsk nødmeldetjeneste i fremtiden, seksjonsoverlege Olav Eielsen, AMK, Stavanger Universitetssykehus.
  • Prehospital epidemiologi ved rød respons, forsker/stipendiat Erik Zakariassen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin/SNLA.
  • Fremtidige utfordringer for fagutvikling og forskning, professor Petter Andreas Steen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

1520-1550: Tid til debatt (med statssekretæren til stede).

Bakgrunn: I mars 2009 kom den første rapporten på ti år med en helhetlig gjennomgang av prehospital tjeneste. Vi utfordrer HOD og statssekretæren på deres perspektiv framfor.

Vel møtt!