Hopp til hovedinnhold


Program: Akutte psykiske kriser

Webinaret foregår fra

Tirsdag 17. november

16.00 - 16.05

Åpning og velkommen
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd

16.05 - 16.10

Kort om begrepet psykiatri
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og høgskolelektor OsloMet storbyuniversitetet 

16.10 - 16.35

Den psykotiske pasienten
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og høgskolelektor OsloMet storbyuniversitetet 

16.35 - 16.40

Kort pause

16.40 - 17.05

Slik håndterer du den suicidale pasienten
Fredrik A. Walby, forsker og psykologspesialist

17.05 - 17.35

Slik forhandler vi med suicidale
Jon Eirik Prytz, fagkoordinator og forhandler i politiet, Oslo PD

17.35 - 17.45

Kort pause

17.45 - 18.35

Transport av psykisk syke – verdig vei videre
Hege Topstad, tidl. ambulansearbeider og prosjektleder Sykehuset i Vestfold

18.35 - 18.40

Kort pause

18.40 - 19.10

Håndtering av akutte psykiske kriser: Dette må du vite om lovverket
Stein Ove Raanes, ambulansearbeider og sykepleier psykisk helsevern, prosjektleder i Fellesfunksjonen ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

19.10 - 19.15

Avslutning og takk for nå!
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd

NB! Det kan bli endringer av tidspunkter og foredragsholdere!