Hopp til hovedinnhold


Program for Redningskonferansen 2015

Redningskonferansen vil foregå på Thon Congress Gardermoen den 21. september. Tema: Samvirke i praksis. Etterpå blir det minglemiddag og blålysfest.

Program for Redningskonferansen (pdf)

Justisminister Anders Anundsen vil åpne Redningskonferansen. Rektor ved Politihøskolen Nina Skarpenes og Kåre Songstad, avdelingsdirekør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet vil også si noen ord.
Konferansen som vil foregå i plenum har en taktisk, en operasjonell og en strategisk sesjon: 

Det vil bli foredrag om status for redningshåndboka og nye veiledere for redningsetatene, status for organisering av helsetjenesten ved store ulykker, prosedyren for pågende livstruende vold og arbeidet med å få til et felles redningsspråk.
Vi vil høre om mulighetsstudien for regionale og nasjonalt felles øvingssenter, tanker om framtidens nødmeldetjeneste og erfaringer og tanker omkring felles operatørutdanning.
Vi spør også hvilken type øvelser man får mest ut av. Riksrevisjonen orienterer om rapporten hvor de kritiserer Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet.
Vi avslutter dagen med foredrag om psykososial krisehåndtering, utviklingstrekk på samvirke i Norge og forskning på samarbeid og krysskulturell kommunikasjon i beredskapsorganisasjoner.

Les mer om Redningskonferansen her
Her er informasjon om priser
Se også: Programmet til Ambulanseforum