Hopp til hovedinnhold


Velkommen til AmbulanseForum 2019!

Teamtrening og samhandling blir en rød tråd i år. For deg som kommer med fly: Ta shuttlebuss 55 fra Gardermoen! Les om sesjoner, foredrag og workshops her.  

Se program, møterom og tider i PDF (sist oppdatert 23. september)

Les om foredrags- og Møt eksperten-holderne her

Litt generell informasjon om tid, sted og samarbeid her

Invitasjon til å delta med abstract og poster

Årets konferanse vil ha fokus på CRM (crew resource management), teamtrening og samhandling. I tillegg vil vi ha sesjoner om akuttmedisinske nyheter, traumer og forskning.
Fagutviklersamling. Mandag etter lunsj fra kl. 13.30-17.30
Konkurranse: Vi har hatt HLR-konkurranse de siste årene, og ønsker å ta den et steg videre med en lagkonkurranse med gode premier. Konkurransen vil driftes av EMS Norway og Safer.
Postere: Vi ønsker å ha postere fra prosjekter som foregår i AMK- og ambulansetjenester, master- og doktorgrader

Tirsdag 24. september

Informasjonsmøte kl. 09-11

Nasjonal ambulanseanskaffelse og nye tekniske krav - grunnleggende krav og gjennomføring av nåværende ambulanseanbud
Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp

Workshops - Møt eksperten kl. 09, 10 og 12

NB! Det kom påmeldingsmulighet til Møt eksperten og workshops på påmeldtes telefon cirka én uke før konferansen. Påmeldingen er bindende - og husk at det er begrenset antall plasser.  
Hvordan jobbe optimalt i team? CRM (Crew Resource Managment)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse
Fødsel og forløsning - praktisk trening
Christina Engelhart og Karoline Fjellseth, jordmødre OUS
Vi gjentar suksessen med disse to.
Beste praksis ved overlevering av pasienter 
Randi Simensen, paramedic/sykepleier/master i PHCC
Luftveishåndtering av barn
Helge Eiding, anestesilege Rikshospitalet og 330-skvadronen på Rygge
Optimal hjertelunge-redning i team. Lær av de beste
Rasmus Meyer Lyngby, paramedisiner og forsker på optimal HLR i Akutberedskapet i Region Hovedstaden Danmark, i samarbeid med EMS Norway og Safer
Hva er en livstruende blødning? Turniké eller ikke? 
Opplæring av profesjonelle og felles nordisk kampanje
Sigurd Blix, NKT Traume, ambulansearbeider og medisinstudent UiT

Utstillerworkshops i utstillingen

Prehospital ultralyd - traumeprotokollen eFast, demo og hands on
Secma kl. 09, 10 og 12. Instruktør: Sonograf Victoria Vatsvåg, Prometheus Medical Nordic
Turnikeer - når skal den konverteres?
Prometheus Medical Nordic kl. 09. 10 og 12
Hvordan sikre optimal HLR under transport? Sikre og effektive brystkompresjoner under transport med LUCAS brystkompresjonssystem
Stryker

Åpning  av konferansen

Trygg akuttmedisin – et samarbeidsprosjekt i Troms. Implementering. Erfaringer. Veien videre. Nasjonalt potensial?
Mads Gilbert, klinikkoverlege akuttmedisinsk klinikk UNN og Steinar Konradsen, kommuneoverlege Troms
Kort debatt om felles nasjonale retningslinjer.

Parallellsesjon 1:
Akuttmedisinsk samhandling

Slik ble fylket ett akuttmedisinsk team: Pasientflyt i Telemark
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord
Om CRM – crew resource management - som metode
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse
AMK-SIM i Helse Stavanger: Train as you fight
Thomas Lindner, leder RAKOS

Parallellsesjon 2:
Nasjonale nyheter på AMK

Kompetanseplan for AMK-operatører
Guttorm Brattebø, leder KoKom
AMK IKT- prosjektet. Erfaringer så langt. 
Oddbjørn Hagen, leder AMK Oslo
Utvikling av videokonferanse med AMK
Hans-Christian Platou, fagsjef medisin Vestre Viken
Livestreaming til AMK fra smarttelefoner uten app
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskabet i
København

Parallellesesjon 3:
Team og traumer

Hvordan gjøre en best mulig overlevering til traumeteamet
Halvard Stave, overlege luftambulanseavdelingen OUS
Hva er en livstruende blødning? Turnike eller ikke? Opplæring av profesjonelle og felles nordisk kampanje
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent UiT
En av fire traumepasienter undertriageres. Den eldre traumepasienten er overrepresentert
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator St. Olavs Hospital

Parallellesesjon 4:
Nasjonale nyheter på AMK fortsettelse

AMK-SIM i Helse Stavanger: Train as you fight
Thomas Lindner, leder RAKOS
Utviklingen av livedispatch på AMK Oslo
Thomas Christiansen, prosjektleder Prehospital klinikk OUS
Kunstig intelligens i AMK slår operatøren på gjenkjenning av hjertestans
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskabet i -København

Onsdag 25. september

Utstillerworkshops

Har vi behov for å konvertere turnikeer?
Prometheus Medical Nordic
Hvordan sikre optimal HLR under transport? Sikre og effektive brystkompresjoner under transport med LUCAS brystkompresjonssystem
Stryker

Plenumssesjoner:

Operativt - Team og samarbeid

Tilsyn med ambulansetjenesten – hva var funnene? Hva skjer videre?
Edle Utaaker, sjefsingeniør Arbeidstilsynet
Når det holder på å gå ad undas: Hvem sier fra? Hvordan få team til å fungere? En «fartøysjefs» erfaringer
Roar Espevik, Sjøkrigsskolen, fast foreleser på Politihøgskolens innsatslederutdanning, tidligere ubåtkaptein, tidligere instituttleder for samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad om felles mentale modeller i team

Sårbar prehospital pasientsikkerhet for de minste

Det akutt syke barnet
Nils Christian Tvedt Karlsen, lege og daglig leder SykepleiePluss
Skriftlig rapportering fra ambulansetjenesten til barnevernet
Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernsjef ved barnevernet i Lørenskog
Tegn på omsorgssvikt og mishandling
Mary Jo Sandholm, rådgiver og stipendiat, Nasjonal Kompetansetjeneste om vold og traumatisk stress

Hjernen er stjernen

I regi av Nasjonal fagsamling for AMLS og PHTLS-instruktører - Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tid er hjerne – fra en klinikers perspektiv
Ole Morten Rønning, førsteamanuensis Nevroklinikken Akerhus universitetssykehus og institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo
Hode og nakkeskader – med utgangspunkt i sykkeulykker
Jon Ramm-Pettersen,  nevrokirurg Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål
Epilepsi – utrykning til pasient med krampeanfall
Hilde Sødal, overlege Oslo Universitetssykehus
Train to save brain – EMS NASPP
Maren Ranhoff Hov, seniorforsker/lege Oslo universitetssykehus/SNLA