Hopp til hovedinnhold


Velkommen til AmbulanseForum 2019!

Teamtrening og samhandling blir en rød tråd i år. For deg som kommer med fly: Ta shuttlebuss 55 fra Gardermoen! Les om sesjoner, foredrag og workshops her.  

Årets konferanse vil ha fokus på CRM (crew resource management), teamtrening og samhandling. I tillegg vil vi ha sesjoner om akuttmedisinske nyheter, traumer og forskning.

Fagutviklersamling. Mandag etter lunsj fra kl. 13.30-17.30

Konkurranse: Vi har hatt HLR-konkurranse de siste årene, og ønsker å ta den et steg videre med en lagkonkurranse med gode premier. Konkurransen vil driftes av EMS Norway og Safer.

Tirsdag 24. september

NB! Det kom påmeldingsmulighet til Møt eksperten og workshops på påmeldtes telefon cirka én uke før konferansen. Påmeldingen er bindende - og husk at det er begrenset antall plasser.  

Hvordan jobbe optimalt i team? CRM (Crew Resource Managment)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

Fødsel og forløsning - praktisk trening
Christina Engelhart og Karoline Fjellseth, jordmødre OUS
Vi gjentar suksessen med disse to.

Beste praksis ved overlevering av pasienter 
Randi Simensen, paramedic/sykepleier/master i PHCC

Luftveishåndtering av barn
Helge Eiding, anestesilege Rikshospitalet og 330-skvadronen på Rygge

Optimal hjertelunge-redning i team. Lær av de beste
Rasmus Meyer Lyngby, paramedisiner og forsker på optimal HLR i Akutberedskapet i Region Hovedstaden Danmark, i samarbeid med EMS Norway og Safer

Hva er en livstruende blødning? Turniké eller ikke? 
Opplæring av profesjonelle og felles nordisk kampanje
Sigurd Blix, NKT Traume, ambulansearbeider og medisinstudent UiT

Utstillerworkshops i utstillingen

Prehospital ultralyd - traumeprotokollen eFast, demo og hands on
Secma kl. 09, 10 og 12. Instruktør: Sonograf Victoria Vatsvåg, Prometheus Medical Nordic

Turnikeer - når skal den konverteres?
Prometheus Medical Nordic kl. 09. 10 og 12

Hvordan sikre optimal HLR under transport? Sikre og effektive brystkompresjoner under transport med LUCAS brystkompresjonssystem
Stryker

Åpning  av konferansen

Trygg akuttmedisin – et samarbeidsprosjekt i Troms. Implementering. Erfaringer. Veien videre. Nasjonalt potensial?
Mads Gilbert, klinikkoverlege akuttmedisinsk klinikk UNN og Steinar Konradsen, kommuneoverlege Troms
Kort debatt om felles nasjonale retningslinjer.

Parallellsesjon 1:
Akuttmedisinsk samhandling

Slik ble fylket ett akuttmedisinsk team: Pasientflyt i Telemark
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord

Om CRM – crew resource management - som metode
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

AMK-SIM i Helse Stavanger: Train as you fight
Thomas Lindner, leder RAKOS

Parallellsesjon 2:
Nasjonale nyheter på AMK

Kompetanseplan for AMK-operatører
Guttorm Brattebø, leder KoKom

AMK IKT- prosjektet. Erfaringer så langt. 
Oddbjørn Hagen, leder AMK Oslo

Utvikling av videokonferanse med AMK
Hans-Christian Platou, fagsjef medisin Vestre Viken

Livestreaming til AMK fra smarttelefoner uten app
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskabet i
København

Parallellesesjon 3:
Team og traumer

Hvordan gjøre en best mulig overlevering til traumeteamet
Halvard Stave, overlege luftambulanseavdelingen OUS

Hva er en livstruende blødning? Turnike eller ikke? Opplæring av profesjonelle og felles nordisk kampanje
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent UiT

En av fire traumepasienter undertriageres. Den eldre traumepasienten er overrepresentert
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator St. Olavs Hospital

Parallellesesjon 4:
Nasjonale nyheter på AMK fortsettelse

AMK-SIM i Helse Stavanger: Train as you fight
Thomas Lindner, leder RAKOS

Utviklingen av livedispatch på AMK Oslo
Thomas Christensen, prosjektleder Prehospital klinikk OUS

Kunstig intelligens i AMK slår operatøren på gjenkjenning av hjertestans
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskabet i -København

Onsdag 25. september

Utstillerworkshops

Har vi behov for å konvertere turnikeer?
Prometheus Medical Nordic

Hvordan sikre optimal HLR under transport? Sikre og effektive brystkompresjoner under transport med LUCAS brystkompresjonssystem
Stryker

Plenumssesjoner:

Operativt - Team og samarbeid

Tilsyn med ambulansetjenesten – hva var funnene? Hva skjer videre?
Edle Utaaker, sjefsingeniør Arbeidstilsynet

Når det holder på å gå ad undas: Hvem sier fra? Hvordan få team til å fungere? En «fartøysjefs» erfaringer
Roar Espevik, Sjøkrigsskolen, fast foreleser på Politihøgskolens innsatslederutdanning, tidligere ubåtkaptein, tidligere instituttleder for samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad om felles mentale modeller i team

Sårbar prehospital pasientsikkerhet for de minste

Det akutt syke barnet
Nils Christian Tvedt Karlsen, lege og daglig leder SykepleiePluss

Skriftlig rapportering fra ambulansetjenesten til barnevernet
Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernsjef ved barnevernet i Lørenskog

Tegn på omsorgssvikt og mishandling
Mary Jo Sandholm, rådgiver og stipendiat, Nasjonal Kompetansetjeneste om vold og traumatisk stress

Hjernen er stjernen

I regi av Nasjonal fagsamling for AMLS og PHTLS-instruktører - Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Tid er hjerne – fra en klinikers perspektiv
Ole Morten Rønning, førsteamanuensis Nevroklinikken Akerhus universitetssykehus og institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo

Hode og nakkeskader – med utgangspunkt i sykkeulykker
Jon Ramm-Pettersen,  nevrokirurg Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål

Epilepsi – utrykning til pasient med krampeanfall
Hilde Sødal, overlege Oslo Universitetssykehus

Train to save brain – EMS NASPP
Maren Ranhoff Hov, seniorforsker/lege Oslo universitetssykehus/SNLA