Hopp til hovedinnhold


Privat versus offentlig ambulansedrift i Helse Midt-Norge

Viser til leserbrev fra hovedtillitsvalgte i Delta fredag 1. april. Med overskrifta «Alle vet hva vi vil, men ingen har spurt oss hva vi vil». Her er det betimelig å stille spørsmål ved hvem er «vi»?

Viser til leserbrev fra hovedtillitsvalgte i Delta fredag 1. april. Med overskrifta «Alle vet hva vi vil, men ingen har spurt oss hva vi vil». Her er det betimelig å stille spørsmål ved hvem er «vi»? skriver ambulansearbeidere i et innlegg i Tidens Krav.

Bakgrunn: Alle vet hva vi vil, men ingen har spurt oss hva vi vil

I stykket fremgår det at ca. 80 prosent av de ansatte i privat drevne ambulansetjenestene i Helse Midt-Norge, er medlemmer i Delta.

* Er alle disse spurt i denne saken?

* Har Delta loddet stemningen blant de ansatte rundt om på ambulansestasjonene?

Videre følger denne setningen: «Vi ønsker ikke å ta en debatt om offentlig eller privat drift, det som er viktig for oss er at vi har sammenlignbare lønns- og pensjonsvilkår med offentlige».

Avslutningsvis følger: «Kvalitetsmessig har de private tjenestene bevist at de holder mål, og godt over det, både ovenfor oppdragsgiver og ikke minst ovenfor pasientene». Allerede her slår det dype sprekker i Delta sin selvpålagte nøytralitet hva denne saken angår. Å drive privat ambulansetjeneste, med kommersielle interesser, kan gjøres på tre måter:

* Kutte lønninger. Som i praksis vil si at vi som har god utdannelse (utover minstekravet) og langfartstid, blir skviset ut til fordel for rimeligere arbeidskraft som vikarer og andre.

* Tilby dårligere pensjonsavtaler (som igjen hindrer ambulansearbeidere med fagbrev + sykepleierutdannelse å starte hos private aktører på grunn av lovfestet rett til KLP-pensjon).

* Ikke utbetale overtid (her utbetales i stedet flat lønn eller time mot time. «fordi de vil det selv», som arbeidsgiveren uttrykker det, uansett lovstridig i henhold til arbeidsmiljøloven).

Dette hører ikke hjemme i 2011.

I samme åndedrag kan nevnes at temaet «flat lønn» nærmest blir feiet under teppet av Delta-tillitsvalgte. Kanskje en sammenheng med at de private ambulanseaktørene selv lønner de tillitsvalgte? Fra motstandere av offentlig drift, blir det brukt argumenter som «da får vi dårligere biler» og «da blir ting mere tungvint».

Hva påstanden om dårligere biler angår, kan vi kun uttale oss som godt middels bilkyndig, men de gangene vi har sett ambulanser som er offentlig drevet, har vi ennå til gode å se sykevogn trukket av hest. De fremstår i stor grad likedan som de private ambulansene. Og at ting blir mere tungvint, er vel prisen man må betale for at ting skal gå rett for seg?

Vi har jobbet i helsesektoren i pluss-minus 20 år, både i det offentlige og private. Og vi har vært villige til å ta i et ekstra tak for å få et budsjett som lyser med røde tall til å gå i balanse. Men å gå på akkord med egne holdninger og verdier for at private skal tjene penger, er for oss uaktuelt.

Er selv ansatt i den prehospitale tjenesten, og må søke på jobb hver gang tjenesten er ute på anbud, tre ganger i løpet av de siste 10 år. Her er det et ønske og et krav om mere forutsigbarhet og kontinuitet i vår arbeidssituasjon.

Les hele innlegget i Tidens Krav