Hopp til hovedinnhold


Privat ambulanseselskap klarer ikke responstidsmål – men får fremdeles tillit

SVERIGE: Målet er at 90 prosent av pasientene skal få ambulansehjelp innen 20 minutter – men i størsteparten av Skåne tvinges cirka hver femte pasient til å vente lengre.

Til tross for at Samariten Ambulans AB gang på gang noterer tall langt under målet har det private ambulanseselskapet fått fornyet tillit, skriver Sjukhusläkaren.

Til tross for at Samariten Ambulans AB gang på gang noterer tall langt under målet har det private ambulanseselskapet fått fornyet tillit. Nå forberedes et nytt anbud – og kritikere krever at politikerne begynner å ta tallene på alvor.

Driften av ambulansetjenesten i Skåne er inndelt i fire ambulansdistrikt. Ansvaret er fordelt mellom Region Skåne (distrikt 1 och 3, Malmøområdet respektive Helsingborg og nordvestra Skåne), Premedic AB (distrikt 4, Kristianstad og østre Skåne), samt Samariten Ambulans AB (distrikt 2, Lund-Landskrona-Mellanskåne).

Til tross for at Samariten Ambulans AB under avtaleperioden gang på gang har vært langt fra å klare sentrale målsetninger, ga politikerne i fjor virksomheten fornyet tillit. Avtalen om å håndtere ambulansetjenesten i distrikt 2 ble forlenget og gjelder nå i ytterligere ett år.

En sentral målsetting, det såkalte 90 prosentmålet, innebærer at minst 90 prosent av befolkningen i Skåne skal nås innen 20 minutter ved et Prioritet 1-oppdrag. Ifjor nådde Samariten denne målsetningen kun i cirka 80 prosent av tilfellene, ifølge SOS Alarms virksomhetsrapport for Skåne og den aktuelle perioden.

Ikke på et eneste sted i distriktet nådde Samariten 90 prosentmålet. Steder som Höör (60 prosent), Svalöv (64 prosent) og Sjöbo (68 prosent) ligger særskilt lavt i statistikken. Selv Kävlinge ligger lavt (77 prosent) – selv om Samaritan har fått ekstra millioner for å klare målene i nettopp Kävlinge og Svalöv.

– Alt er et skrivbordsopplegg, både fra regionens og ambulansens side. Alle vet for eksempel at ingen er hjemme i Kävlinge og Svalöv på dagtid. Det er først og fremst om natten vi får oppdrag der. Men man har ikke tilpasset og todelt nattetid hvor man får oppdrag. Man har heller ikke tilpasset og flåtestyrt for dette, sier en ambulansesykepleier i distrikt 2 som ønsker å være anonym.

Et annet sentralt mål handler om såkalt forspenningstid. Det vil si fra utalarmering til oppdragets starttid. Ved prioritet 1-oppdrag skal forspenningstiden være maks 90 sekunder. Her er det tydelig at mane stasjoner gjentatte ganger ikke lykkes med å nå målet.

Ulf Kanfjäll, virksomhetsleder på Samariten, sier att de lave tallene først og fremst kommer av de ytre forutsetningene. Distrikt 2 består for stor del av spredtbygde strøk.

– Tallene for distriktet har ikke forverret seg i noen høyere grad enn i andre området, om man ser på de siste 20 årene. Det spiller ingen rolle hvilken leverandør man setter inn i disse områdene, sier han.

Samtidig kjente dere målsetningene og at det var spredtbygd i forbindelse med anbudet. Hvorfor lover dere at dere klarer noe, når dere ikke gjør det?  

– Man må se på helheten. Jeg kan ikke svare mer enn det. Vi strever hele hele tiden med å være så raske som mulig.