Hopp til hovedinnhold


- Privat ambulanse er best

Private ambulanseselskaper er mest kostnadseffektive og leverer høyere kvalitet. Dette er hovedbudskapet i høringsinnspill fra NHO Service til Helse Midt-Norge som mener 330 millioner kunne vært frigjort årlig.

Private ambulanseselskaper er mest kostnadseffektive og leverer høyere kvalitet. Dette er hovedbudskapet i høringsinnspill fra NHO Service til Helse Midt-Norge.

- I dag utfører helseforetakene selv rundt 76 prosent av det samlede omfanget av ambulansetjenester. Dersom helseforetakene hadde hatt samme kostnadseffektive drift som de private ambulanseselskapene, viser våre beregninger at man kunne frigjort rundt 330 millioner kroner årlig (13 pst).

Vi nevner dette her for å understreke at private ambulanseselskaper har et fokus på kostnadseffektivitet som ikke strider med kravene til høy kvalitet, heter det i høringsutalelsen fra NHO Service.

- Våre medlemmer leverer ambulansetjenester av beste kvalitet. Dette er dokumentert av Statens helsetilsyn. Dessuten bidrar de private ambulanseselskapene til mer helse for hver krone, sier Petter Furulund.

NHO Service har avgitt høringsuttalelse til Helse Midt-Norge i forbindelse med utarbeidelse av ny strategi for spesialisthelsen mot 2020. Private ambulansebedrifter står for rundt 25 prosent av all ambulansekjøring i landet.

Les hele saken på NTB info