Hopp til hovedinnhold


Pris til BEST

Stiftelsen BEST har fått nasjonal kvalitetspris. Dette er et læringsprogram som bygger på simulering i team og som brukes som treningsmetode i mottak og stabilisering av traumer.

Stiftelsen BEST har fått nasjonal kvalitetspris. Dette er et læringsprogram som bygger på simulering i team og som brukes som treningsmetode i mottak og stabilisering av traumer, skriver Høgskolen i Oslo.

Kvalitetsprisen deles ut av Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten (NFKH), og ble delt ut på NFKHs årlige kvalitetskonferanse på Lillestrøm siste uke.

Det er andre gang foreningen utdeler denne prisen, som skal gå til tiltak som skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere, samordnet, ressursutnyttende og tilgjengelige og rettferdig fordelt.

BEST (Bedre og systematisk traumebehandling) ble startet i 1997 på Hammerfest sykehus, i samarbeid med Voss og Haukeland sykehus og Den norske legeforening.

Simulering i medisinsk sammenheng er i økende grad blitt tatt i bruk innenfor akuttmedisinske områder hvor det er vanskelig å trene på reelle pasienter.

Læringsprogrammet har tverrfaglig simulering med ledelse, kommunikasjon og samhandling som hovedmål hvor de ulike yrkesgruppene skal samarbeide i en kritisk situasjon.

Les mer om saken på Høgskolen i Oslo