Hopp til hovedinnhold


Pressemelding: Helgelandssykehuset har en forsvarlig ambulansetjeneste

Helgelandssykehuset avviser at man ikke forholder seg til kravene i regelverket. Helgelandssykehuset har en velfungerende ambulansetjeneste med kvalifisert personell.

Det vises til oppslag i Helgelands Blad 28. oktober 2010 hvor det opplyses at Helgelandssykehuset bryter krav til ambulansetjeneste. Det vises til Helsepersonelloven og forskriften ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus”. Helgelandssykehuset avviser at man ikke forholder seg til kravene i regelverket. Helgelandssykehuset har en velfungerende ambulansetjeneste med kvalifisert personell.

Bakgrunn: Bryter krav til ambulanser

Les også: Fikk autorisasjon uten å gå opp til fagprøve

Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten har vært et særlig fokusområde de senere år og det pågår en kontinuerlig kompetanseutvikling.

I perioden 2004 til 2008 hadde Helgelandssykehuset den største økningen i andel fagbrev i ambulansetjenesten i Helse Nord -området. I 2010 er ca 82% av ambulansepersonellet i Helgelandssykehuset autoriserte ambulansearbeidere.

I tillegg kommer en del høyskoleutdannet helsepersonell med autorisasjon (f.eks sykepleier) som har nødvendige ambulansekurs. Disse er godkjent av Helgelandssykehuset ut fra en samlet kompetansedokumentasjon og vurdering. Øvrig personell har godkjent kompetanse til å være personell nr 2 i ambulansen.

Helse Nords mål for kompetanse i ambulansetjenesten 2010 er at minimum 75% av ambulansepersonellet skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Dette oppfyller Helgelandssykehuset med god margin.

Det har vært et særlig fokus på kompetanse etter Helsetilsynets stikkontroll sommeren 2009 og påfølgende møte med tilsynet hvor tolkninger og handlingsrom ble drøftet og avklart. Helsetilsynet kan - når de måtte ønske - gjennomgå ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset, herunder kompetansen til personellet. Vi er ikke kjent med at det nå foreligger kritikk fra Helsetilsynet vedrørende ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset.

Les pressemeldingen på Helse Nords nettside