Hopp til hovedinnhold


Presiserer praksiskrav

Helsepersonell uten ambulanseautorisasjon må ha minimum tre ukers praksis på ulike sykehusavdelinger, i tillegg til teoretisk utdanning og opplæring i praktiske ferdigheter, for å kunne fungere som makker i ambulansetjenesten, presiserer Helsedirektoratet.

Det nærmer seg sommerferie og vikartid, og det rekrutteres rundt omkring.
Helseforetakene har ansvar for å sørge for at ambulanser som ikke har to autoriserte ambulansearbeidere må ha tilstrekkelig helsefaglig bakgrunn hos helsepersonellet uten autorisasjon.
Overvåkning under transport
I mange tilfeller er det «andremann» som blir sittende med pasientovervåkningen under transportfasen.
Kravene til praksis kommer fram i et svarbrev fra Helsedirektoratet til Helse Førde som har bedt om en nærmere presisering av kravene. I Helse Førde har man hatt tre ukers praksis på sykehus i flere år allerede. De har altså tatt en yttersving, mens en del tjenester nok heller tar en innersving og lar være å følge dette kravet.
Akuttforskriften krever som kjent at minst ett av helsepersonellet i en ambulanse skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider.
Absolutt minimumskrav
Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse.
Dette innebærer som minimumskrav: 

  • En medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer.
  • En redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser.
  • Tre ukers praksistjeneste ved mottakelsesavdeling/ intensiv-avdeling (1 uke), operasjons-anestesiavdeling (1 uke) og medisinsk/kirurgisk avdeling (1 uke).

Den med mest erfaring kjører ofte
« Kravet om at bare ett personell skal ha autorisasjon som ambulansearbeider og at det kreves kompetansebevis for utrykningskjøretøy muliggjør at det er ambulansearbeideren som også er fører av ambulansen, mens det andre personellet (personell nummer to) overvåker og behandler pasienten på vei til lege/sykehus. »
Viktig med klinisk erfaring
Derfor presiserer Helsedirektoratet at øvrig helsepersonell må ha tilstrekkelig klinisk erfaring til å kunne identifisere endringer og svikt i vitale funksjoner som bevissthet, respirasjon og sirkulasjon.
«Når det gjelder klinisk erfaring må arbeidsgiver sikre at personellet har tilsvarende eller bedre klinisk erfaring enn forskriftens minimumskrav.»