Hopp til hovedinnhold


Presenterte ny nasjonal helse- og sykehusplan

Et av hovedtemaene i den nye stortingsmeldingen er prehospitale tjenester, ifølge Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Det skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen la frem hovedmålene for den nasjonale helse- og sykehusplanen for 2020–2023, da hun talte under Legeforeningens lokalforeningsseminar.

– Hovedtemaene i den nye stortingsmeldingen er psykisk helsevern, samhandling, prehospitale tjenester, teknologi og kompetanse, sa Erlandsen (H).

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at samhandlingen i den akuttmedisinske kjeden ikke er god nok. 

Blir stadig eldre

Den nye helse- og sykehusplanen er den andre i historien, og er det overordnede plandokumentet for spesialisthelsetjenesten de neste fire årene.

– Vi blir eldre og eldre – og det er fint, men det betyr også at behovet for helsetjenester kommer til å øke i fremtiden. Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp. I tillegg vil det bli demografiske endringer i kommune-Norge de neste ti-årene, noe som gjør at vi må se på hvordan helse- og omsorgstjenesten kan møte disse utfordringene, sa hun.

Verktøy for omstilling

Innholdet i ny nasjonal helse- og sykehusplan vil bety mye for både pasienter og pårørende. Planen vil også ha stor innvirkning på spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og underliggende etater i årene som kommer.

– Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 viser retningen for den videre utviklingen av sykehusene. Den skal være et verktøy for å få til nødvendige omstillinger for å kunne møte fremtidens utfordringer. Dette krever bedre samhandling, både internt på sykehusene og mellom sykehusene og kommunene, forklarte Erlandsen.
Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening.