Hopp til hovedinnhold


Prekær utstyrssituasjon

Helse Møre og Romsdal ber Helse Midt-Norge om penger, ifølge Romsdals Budstikke.
Utslitte operasjonsbord må repareres fordi det ikke finnes penger til nye. Utstyrssituasjonen ved sjukehusa er så prekær at helseforetaket nå ber Helse Midt-Norge om mer penger.
Medisinsk teknisk utstyr ved sjukehusa i Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda er så nedslitt at det er skrikende behov for fornyelser. Problemet: Helseforetaket har ikke penger å investere for.

Reparerer utdatert utstyr

- De to første månedene i år har utstyr for seks millioner kroner brutt sammen. Det må erstattes. Mye av utstyrsparken foreldes år for år. Vi reparerer utstyr som er så gammelt at det ikke lenger er reservedeler å få. Vi kan ikke drive lenger på denne måten. Vi blir hengende milevis etter andre sjukehus som har helt andre økonomiske rammer til investeringer i utstyr, forklarte fagdirektør Odd Veddeng på styremøtet i helseforetaket onsdag.
Styret fikk høre at de 189 millioner kronene som ligger i potten for investeringer, allerede er bestemt brukt til ulike nyinvesteringer. Det meste er øremerket til å bygge AMK-sentralen i Ålesund, til CT-maskin i Ålesund, MR-maskin i Molde, ny strålebunker og strålemaskin.
Les mer om saken hos Romsdals Budstikke