Hopp til hovedinnhold


Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt

Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, hevder kilder overfor Vesterålen Online (krever innlogging). Årsaken er at de ansatte har nådd overtidstaket på 400 timer. De ansatte frykter for liv og helse. 

To medarbeidere på Andøya fikk tirsdag ettermiddag beskjed av ledelsen av ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset om at de har gått for mange timer overtid.
Fra dags dato, og ut året får de ikke gå vakt i det tidsrommet som er definert som hvilende vakt, hvor arbeidstidsordningen er slik organisert at den genererer overtid.

Ufattelig at ledelsen ikke tar tak

Siden det ikke finnes vikarer å sette inn betyr det at hver kveld fra kl. 19:10 frem til kl. 08:00 neste morgen, og i de helgene disse personene har vakt, vil ambulansen på Andenes eller Åse være enmannsbetjent, får VOL opplyst av en person som ønsker å være anonym.
– Årsaken til denne ulykksalige situasjonen er at det i løpet av året har vært hyppige perioder der det ikke har vært vikarer å oppdrive, og dermed fare for at bilene ville bli stående ute av drift. De ansatte i ambulansetjenesten har tatt ansvar, og stilt opp på fritiden for at dette ikke skulle skje, og derigjennom pådratt seg et betydelig antall overtidstimer. Det er helt ufattelig at ledelsen ikke har sett at dette kom til å bære galt avsted. Verneombudet har ved flere anledninger advart om situasjonen, men dessverre for døve ører, påpeker han.

Rovdrift

Den egentlige årsaken til at dette nå skjer er at ambulansetjenesten er alt for spinkelt dimensjonert der tjenesten er organisert med hjemmevakt, slik stasjonene på Myre, Bø, Andenes og Åse er, understreker tipseren overfor VOL.
– Det finnes ingen reservekapasitet til å ta unna når det blir vikarbehov, noe som har ført til at det er de fast ansatte som har måttet ta belastningen. Ledelsen har hele tiden vært fullstendig klar over dette, uten at de har evnet å gripe fatt i forholdet. De har latt dette skure å gå. Det har resultert i at folk er margslitne av hyppige helgevakter og nattekjøring, og når de da i tillegg må stille opp på fritiden for å dekke vikarbehov, ja, da drives det rovdrift.

Lovte bedring for ett år siden

VOL skrev i november i fjor at styreleder for Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, som også er andværing, lovte å ikke overlate til administrasjonen for foretaket å løse utfordringene. Han håpet å finne gode løsninger som en del av behandlingen av budsjett for 2019. Han påpekte samtidig en krevende økonomi for Nordlandssykehuset.

Bet gommene sammen

Den anonyme tipseren sier til VOL at ambulansesituasjonen var nesten eksakt den samme for ett år siden.
– De ansatte var i ferd med å miste tilliten til ledelsens evne til å håndtere tjenesten, og først etter kraftig påtrykk fra de tillitsvalgte og verneombud innså ledelsen at de måtte jobbe frem en permanent løsning med stasjonsvakt, og ikke hjemmevakt slik situasjonen er for Øksnes, Bø, Andenes og Åse, på alle stasjoner. De ansatte gikk med på å bite gommene sammen og holde hjula i gang mens det arbeidet pågikk, fastslås det ettertrykkelig overfor VOL.
Nå har det gått ett år, og man er ikke kommet ett eneste steg nærmere en løsning. Ledelsen har stått med hodet i sanden, mens de ansatte rundt om på stasjonene har tatt ansvar og nærmest jobbet helsa av seg for å holde beredskapen og bilene i gang, hevder han.
Tipseren er svært krass i sin karakteristikk av Nordlandssykehuset og mener at de ikke har gjort nok for å ivareta tjenesten.
– Symptomene på en tjeneste som både halter og sliter med pusten har lenge vært åpenbare, og er kraftig økende uten at ledelsen med sykehusdirektøren i spissen har kommet med noen konkrete tiltak.

Fare for liv og helse

Vedkommende går så langt som å tegne et bilde av en situasjon hvor det er fare for liv og helse om ikke ledelsen ved Nordlandssykehuset tar affære.
Klinikksjef Harald Stordahl ved Nordlandssykehuset, mener det ikke stemmer det VOLs kilde oppgir, at de ambulanseansatte blir nektet overtid.
– Det stemmer at en ambulanse på Andøya i en periode i går var ute av drift av personellmessige årsaker, men det er ikke riktig at vi nekter ansatte å jobbe overtid. Klinikkledelsen i Prehospital klinikk er kjent med det store forbruket av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen, fordi tjenesten i mange år har vært plaget av høyt sykefravær. Vi jobber nå med å få full oversikt over denne konkrete situasjonen i Andøy. Det er ikke aktuelt å redusere beredskapen for ambulansene i Vesterålen, fastslår Stordahl overfor VOL.
Han presiserer at i samarbeid med deres tillitsvalgte er de i gang med å se på alternativ organisering av ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset, også Vesterålen.
– En overgang fra hjemmevakt til vakt på stasjon, er et alternativ vi vurderer nøye. Hjemmevakt er umoderne arbeidstidsordning, som gir oss utfordringer knyttet til overtidsbruk og AML-brudd, konstaterer klinikksjefen.
Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)