Hopp til hovedinnhold
ultralydambassadør: nils Petter oveland,

Hospitering med luftambulansen i Stavanger - prehospital ultralyd i aksjon

Ultralydambassadør: Nils Petter Oveland, luftambulanselege i Helse Stavanger. Illustrasjonsfoto: SNLA


Ultralydambassadør: Nils Petter Oveland, anestesilege ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), har forsket på prehospital ultralyd, og bruker ultralyd på stort sett hvert eneste luftambulanseoppdrag han er på.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2013. Av Live Oftedahl.

Oveland jobber på luftambulansen i Stavanger. Vi hospiterte en dag for å se hvordan man bruker ultralyd i tjenesten her.

I Stavanger har legehelikopteret cirka 1600 alarmer i året. Mellom 1000-1100 av dem er helikopteroppdrag, og da for det meste primæroppdrag.

I tillegg har de cirka 500 oppdrag i legebilen.

Sekundæroppdragene er for det meste PCI-overføringer fra Haugesund eller traumer og hjerneblødninger som flys til Bergen.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.