Hopp til hovedinnhold
Det kan være farlig å være pasient. Feil skjer! Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Prehospital pasientsikkerhet - hva er faremomentene?

Hvordan er pasientsikkerheten prehospitalt – en tjeneste med til dels komplisert og tidskritisk håndtering av pasienter?

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Av Stephen Sollid. 1. amanuensis Universitet i Stavanger, luftambulanselege Lørenskog

Sikkerhet har høy prioritet og fokus i prehospital medisin.

Ambulansekjøretøy er underlagt strenge reguleringer, og fokuset på egensikkerhet er stort. Med tragiske ulykker, hvor gode kolleger har mistet livet langt fremme i korttidsminnet, er ulykkesfrekvensen med ambulansefartøy likevel svært lav i Norge.

Amerikansk ulykkesfrekvens

Stephen Sollid. Foto: SNLA

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.