Hopp til hovedinnhold


Prehospital observasjonsenhet i Saltdal

Nordlandssykehuset åpner snart et såkalt Preob-rom ved Saltdal sykehjem i april.

Nordlandssykehuset åpner snart et såkalt Preob-rom ved Saltdal sykehjem i april, skriver Saltenposten.

Det betyr i praksis et eget rom ved Saltdal sykehjem, hvor syke mennesker kan legges inn til observasjon på sykehjemmet i stedet for på Nordlandssykehuset. Målsettingen er å minske antallet unødvendige syketransporter og innleggelser på sykehus i tilfeller der det ikke er nødvendig.

Saltdal kommune står ikke ansvarlig for finansiering av det første driftsåret av prosjektet.

Les mer om saken i Saltenposten