Hopp til hovedinnhold


PPT-presentasjoner fra Redningskonferansen

En vel gjennomført konferanse med åpning av statssekretær Ove Andre Vanebo. Arbeidsgruppa noterte seg at Justisdepartementet snakket om en årlig konferanse. 

Det kommer en spørreundersøkelse til alle som var på konferansen. Den er det viktig at hver enkelt svarer på. Slik at kan DU hjelpe oss til å sette riktig kurs framover!
Konferansen ble ledet av Siri Lill Mannes, og det var blant annet en del paneldebatter.
Etablering av bakteppe: En skipsulykke med brann nært land. Hvordan samhandler vi for å takle en slik hendelse? (pdf)
Innledning ved Hans Vik, leder for HRS Sør-Norge og politimester i Sør-Vest politidistrikt.
Beredskapstenkning og lederskap i kriser (pdf)
Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og arbeids – og organisasjons- psykologi
Hvilket ansvar og rolle har Krisestøtteenheten (KSE)? (pdf)
Georg Bryn, direktør for KSE
Hvordan jobber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å ruste samfunnet mot storulykker? (pdf)
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen
Hvilken rolle og ansvar har Politidirektoratets situasjonssenter i et slikt scenario? (pdf)
Knut Smedsrud, avdelingsdirektør, Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet
Hvordan jobber Helsedirektoratet for at helsevesenet skal takle store hendelser? (pdf)
Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Hdir
Lokal redningssentral – ansvar og oppgaver ved storulykker (pdf)
Gustav M. Landro, stabssjef i Vest PD

Sesjon: LEDERSKAP

Ledelse på skadested ved masseskade (pdf)
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet
Kommunens kriseledelse - proaktiv stabsmetodikk (pdf)
Ivar Conrad Lunde, beredskapssjef Bergen
Etablering av Emergency Medical Teams (pdf)
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Sesjon: KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI

Forventninger til nødnett i fremtiden (pdf)
Cecilie Løken, avdelings- direktør, Teknisk forvaltning DNK
Tilgjengelig teknologi; utnytter redningstjenesten teknologi godt nok? (pdf)
Jan Håvard Skjetne, SARiNOR/Sintef
Bruk av droner - erfaringer og vilkår (pdf)
Arve Vangen, Røde Kors Hjelpekorps Bjørn Vidar Evjen, Redningsselskapet
Samlokalisering av 110-112-113, Drammen - kultur og samvirke (pdf)
Mattis Andreassen, prosjekt- leder for samlokalisering i Bodø, fra AMK
Samlokalisering av 110-112-113, Bodø - kultur og samvirke (pdf)
Espen Thomassen, operativ leder Vestviken 110

Sesjon: UTVIKLING AV REDNINGSTJENESTEN

Samvirkeprinsippet – mer enn et planbegrep? (pdf)
Tora Aasland, seniorrådgiver Helse Stavanger og Geir Sverre Braut, professor Universitetet i Stavanger
Program for forbedring av nødmeldetjenesten (pdf)
Erik Liaklev, prosjektleder Justisdepartementet
Betraktning på samvirke ved kriser til havs. Rapport fra et forskningsprosjekt i regi av Redningsselskapet (pdf)
Erik Carlström, professor, Health and Crisis Management, Høgskolen i Sørøst-Norge
SAR-rapport system (pdf)
Owe Frøland, redningsleder Hovedredningssentralen

Håper det var en lærerik dag på konferanse! Velkommen igjen.