Hopp til hovedinnhold


Pop up fagutvikling i Helse Bergen

Det kan være utfordrende å samle ambulansepersonell til fagutvikling. Helse Bergen prøvde en ny vri.

– Vi har lyst til å dele et lite tips som har fungert over all forventning her i Bergen, sier Linn Therese Hagen, fagutvikler i Helse Bergens ambulansetjeneste.
De siste tre dagene har de gjennomført Pop up fagutvikling for å instruere i bruken av den nye CPAP-en som er innført. Den gamle typen måtte byttes i full fart fordi det plutselig ikke var mulig å få tak i utstyr til den.
– Vi stilte oss opp med en reserveambulanse utenfor akuttmottaket i to dager, og utenfor legevakta én dag, i tre timer hver av dagene.

Hver gjennomkjøring varte cirka 15 minutter.
– Erfaringene herfra har vært veldig gode. Dette er noe de ansatte synes er kjekt og vil ha mer av.
I løpet av disse tre dagene var 93 kollegaer innom for undervisning.
– Tilbakemeldingene fra folk har vært utelukkende positive. Enkelte biler har kommet ens ærend innom oss for å få opplæring, og noen har også valgt å bruke pausen sin til dette. Vi har også hatt en håndfull kolleger som har dukket opp i privattøy på en fridag for å delta på dette, forteller Hagen.
Underveis hadde de en god dialog med AMK og var klar for å avbryte ved eventuell for stor aktivitet på bilene.
Bakgrunnen for tiltaket var at Akuttmedisinsk avdeling fikk det travelt med å implementere nye CPAP-apparater, skriver kommunikasjonsavdelingen på intranettet til Helse Bergen.
Inspirasjonen til å gjøre det kom fra at de så at dette ble gjort et sted i Danmark, hvor de stilte seg opp i akuttmottaket for å drive litt undervisning når folk kom forbi.
– Vi måtte tenke utenfor boksen for å nå ut til mange på kort tid, forteller Kristian Furuskjeg, fagutvikler i Helse Bergen.
Det er Pulmodynes CPAP O2-Max som nå er innført.
– Dette er definitivt noe vi kommer til å gjøre mer i fremtiden, sier de to.