Hopp til hovedinnhold


Politisk opprør

Både Ap og SV ber helseminister Bent Høie (H) stanse utviklingsplanen til Sykehuset Telemark, melder Varden.
Den såkalte utviklingsplanen til Sykehuset Telemark tar til orde for å samle akutt- og døgntilbudene til Skien og Notodden. Dette betyr at sykehusene på Rjukan og i Kragerø blir rene dagsykehus uten akuttfunksjoner.
Samtidig som Lysbakken tordnet mot sentraliseringsplanene, gikk representantskapsmøtet i Telemark Ap inn for at helseminister Bent Høie (H) må sette bremsene på i Telemark.
– Helseministeren må ta ansvar. Det er altfor mange ting som har vært uavklart i altfor lang tid. Dette må avklares i den nasjonale helse- og sykehusplanen, sier leder i Telemark Ap, Terje Aasland, til Varden.
Telemark Ap går for å samlokalisere sykehusets avdelinger i Porsgrunn og Skien, samtidig som partiet tar til orde for å styrke ambulanseberedskapen med en luftambulanse.
Audun Lysbakken mener helseminister Bent Høie må stanse utviklingsplanen, i påvente av den varslede helse- og sykehusplanen.
– Vårt krav til helseministeren er at han må sette foten ned for alle planer i helseforetakene om å gjøre endringer i sykehusstruktur og endringer i akutt- og fødetilbud før den nasjonale helseplanen behandles i stortinget, sa Lysbakken.
Lysbakken viste til storbrannen i Lærdal og brannen i Gudvangatunellen, og hvilken rolle lokalsykehus hadde under disse hendelsene. Han argumenterte sterkt for at «jo mer som ligger nær der folk bor, jo bedre».
Les mer om saken hos Varden