Hopp til hovedinnhold


– Politisk ansvar

– Vi må ta politisk ansvar for å klargjøre hvilken kompetanse en trenger i akuttmottaket, sier Tone Trøen (H) til Dagens Medisin.
Mandag fikk ledelsen ved Ahus og leger ved akuttmottaket det varslede besøket av leder Kari Kjønaas Kjos (Frp) og medlem Tone Wilhelmsen Trøen (H) i Stortingets helse- og omsorgskomité.
Besøket ble bebudet i forrige uke, etter den massive motstanden mot ledelsens vedtatte omlegging av akuttmottaket, der LIS-leger i stor grad vil stå i front, i stedet for leger med akuttmedisinsk erfaring.
Trøen: – Må ta politisk ansvar
– Det jeg synes var positivt med møtet med ledelsen, var at de sier de jobber videre med saken. De forteller at de har gjort mange endringer ved akuttmottaket, blant annet når det gjelder arbeidstidsordningene. Vi har også blitt informert om at de gjør endringer rent organisatorisk, og etablerer noe mer bemanning rettet mot kardiologisk kompetanse.
–  Men det er helt klart at vi må ta politisk ansvar for å få på plass nasjonale retningslinjer og klargjøre hvilken kompetanse en trenger i akuttmottaket. Det meste av striden er knyttet til dette.
Nødvendig med innspill
–  Det som er viktig for oss, er at ledelsen ved Ahus og de som ønsker å påvirke dette i Helse-Norge, er med og spiller inn hva som er viktig når det gjelder kompetanseprofil for akuttleger og eventuelt en spesialitet i akuttmedisin.
– Men det er ingen tvil om at det er uenighet mellom legene og ledelsen ved Ahus, sier hun.
Ifølge Romerikes Blad skal Helse- og omsorgskomiteen til Australia i september for å se på organisering av akuttmottak.
Les mer om saken hos Dagens Medisin