Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto fra kurs til UEH i Sør-Trøndelag. Foto: Live Oftedahl.


Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

– Vi ser av tilbakemeldingene fra de lokale operative lederforaene at det er behov for å formalisere arbeidet med en felles innsatslederutdanning og samle utdanningene.

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

Det sier Eirik Rosø, seksjonsleder ved Operativ seksjon på Politihøgskolen.

I 2017 sto det i Politidirektoratets (POD) tildelingsbrev til Politihøgskolen (PHS) at de skulle utrede behovet for felles videre- og etterutdanning for beredskapsaktørene.

Etter dialog med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og POD ble fristen forlenget til høsten 2018. Utredningen er i gang.

– Det er for tidlig å si hva vi vil komme fram til, men vi har ambisjon og motivasjon for å få til felles tiltak. Det er ikke besluttet noe, men ambisjonen er å jobbe sammen.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.