Hopp til hovedinnhold


– Politiet varsler ikke kommuner ved store hendelser

Ansvarlige myndigheter og etater må bli bedre til å varsle kommunene når ulykker og andre store hendelser skjer, mener beredskapsrådgiver, ifølge NRK Troms.
Beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, viser blant annet til den store snøskredulykken ved Sorbmegaisa for to og et halvt år siden, der en fransk og fire sveitsiske skiturister mistet livet.
– Da var det franske medier som ringte til kommunens servicekontor og gjorde oss kjent med ulykken. De spurte hva som hadde skjedd, og vi kunne ikke gi svar fordi vi ikke visste noe og måtte selv lete etter informasjon, sier Karlsen.
Hun forteller at det pussige var at de den dagen faktisk var på beredskapskurs hos Fylkesmannen i Troms.
– I dette tilfellet prioriterte politiet de livreddende oppgavene, men tenkte altså ikke på å varsle kommunen.

– Landet kan bli delt i to

Beredskapsrådgiveren sier Kåfjord kommune etter hvert har fått en god beredskapsordning. Med 34 bevegelige fjellpartier og en til dels trafikkfarlig E6 med tre tunneler i kommunen, kan mye skje.
– Ikke bare kan innbyggerne lokalt rammes, men hele landet kan bli delt i to, sier Karin Karlsen til NRK.
Derfor mener hun det er viktig at lokale myndigheter også varsles, ikke bare AMK, lokalt brannvesen, Statens vegvesen og andre statlige etater.
Kommunene har etter lovverket et særlig beredskapsansvar overfor innbyggerne.

Vil ha felles øvelser

Karin Karlsen i Kåfjord ber om at beredskapslederne i kommunene også kan bli en del av varslingsrutinene.
– Det er viktig at også kommunenes beredskapsledelse får delta på øvelsene som blålysetatene gjennomfører. Det vil øke forståelsen av tidlig varsling slik at kommunens tiltaksapparat kommer raskt i gang.
Les mer om saken hos NRK Troms