Hopp til hovedinnhold


Politiet rykker ut på 10 tilfeller av psykiatri hver eneste dag – Bekymret for den kraftige økningen i 2019

Politiet i Øst distrikt rykket i 2019 ut på 3600 tilfeller av psykiatri. I 2018 var tallet 2800.

Politimesteren er sterkt bekymret for økningen og lurer på hva som er årsaken, ifølge Østlandets Blad (krever innlogging).

Politimester Ida Melbo Øystese og leder av operasjonssentralen, Trond Arvid Olsen tar imot Østlandets Blad på politihuset i Ski. Øystese er glad det blir satt søkelyset på psykisk helse og behandling av psykisk syke mennesker.

Når det gjelder kommunene i Follo, rykket politiet ut på 550 oppdrag i 2019 som innbefattet psykisk syke personer. Tallet for 2018 var 400.

– Psykisk syke bør ikke bli møtt av uniformert politi

– Vi er bekymret for den økningen vi ser og lurer på hva som er årsaken til det. Det må aldri være tvil om at politiet skal redde mennesker i nød, samtidig er det heller ikke sånn at det er det beste for folk i slike situasjoner å møte politiet. Hvis du er syk, skal du ha helsehjelp og ikke møtes av uniformert politi. Økningen bekymrer oss, men vi vet ikke om det er fordi folk faktisk har blitt mer syke, eller om det er slik at helsevesenet ikke har den samme kapasiteten til å ta hånd om de og sørge for å forebygge, slik at mennesker ikke kommer så langt at de havner i en nødssituasjon hvor politiet blir koblet inn, sier Øystese.

Politimesteren legger også til at den kraftige økningen i psykiatrioppdrag legger beslag på betydelige politiressurser. Det er høyt prioriterte oppdrag for politiet, men samtidig mener hun det viktigste for denne gruppen mennesker er at de får en best mulig oppfølging av samfunnet.

Får mange meldinger fra pårørende til suicidale

– Dette er de mest sårbare blant oss og det må i større grad bli satt søkelyset på om vi, som samfunn, greier å ivareta disse på en god nok måte. Syke mennesker skal ikke møtes med politi og tvang, men med omsorg og støtte fra helsepersonell, sier hun.

Oppdrag innenfor psykiatri tilfaller politiet på mange ulike måter. Noen oppdrag kommer fra pårørende som ringer og er urolige for liv og helse til en av sine nærmeste, og politiet bruker mye ressurser på å lete etter suicidale personer som noen savner. Men de fleste oppdragene er etter henstilling fra AMK-sentralen, hvor politiet blir tilkalt for å sørge for atambulansepersonellfår utført jobben sin. Da er det snakk om psykisk syke personer som trenger hjelp, men som politiet må komme for å roe ned og trygge situasjonen.

Politisjefen mener det er på tide å si ifra

– Jeg vil understreke at våre folk er flinke til å både ta vare på og snakke med folk i alle mulige situasjoner, men de er jo ikke utdannet helsepersonell. Det er jo ikke vår primæroppgave. Det er det perspektivet vi ønsker å løfte frem i samfunnsdebatten. Dette er ikke en ressursdebatt, men mer snakk om verdier. Det må heller aldri være noen tvil om at politiets funksjon er at når alt annet svikter, så er det vi som er der døgnet rundt. Den funksjonen tar vi på alvor, men vi har også en plikt til å si ifra når vi har en bekymring knyttet til den markante økningen vi ser i antall oppdrag innen psykiatri, fortsetter Øystese.