Hopp til hovedinnhold


Politiet har ikke råd til sommervikarer

– Det tøffeste budsjettet jeg har sett i mine 18 år som administrasjonssjef, sier Kaare Johansson i Rogaland politidistrikt til Stavanger Aftenblad.
Verken Stavanger eller Sandnes politistasjon vil i år ta inn sommervikarer. Administrasjonssjef Johansson opplyser til Aftenbladet at også en rekke stillinger vil bli stående vakante som følge av det han betegner som et svært tøft budsjett.
– Rogaland politidistrikt har riktig nok fått 20 nye stillinger fordelt på 19 polititjenestemenn og én jurist. Budsjettet vi er blitt presentert, hindrer oss imidlertid å besette de nye stillingene før til høsten. De økte bevillingene vi har fått, er ikke en gang nok til å dekke lønns- og prisveksten, sier Johansson.
Politidirektoratets mål er at det skal være to polititjenestemenn per 1000 innbygger i politidistriktene innen 2020. I Rogaland politidistrikt er tallet 1,4.

Urettferdig

Det samlede budsjettet til Rogaland politidistrikt er i år på 582 millioner kroner. 6 millioner kroner går i retur for å finansiere sentrale prosjekt som blant annet IKT-satsingen i politidirektoratet. Dette reagerer Johansson på.
– Jeg ser absolutt behovet, men synes det er feil at lokale kontor skal stå for finansieringen. Dette er et eksempel på at staten gir med den ene hånden og tar med den andre. Slik jeg ser det, burde pengene kommet fra det reviderte statsbudsjettet, sier Johansson.
Les mer om saken hos Stavanger Aftenblad