Hopp til hovedinnhold


Politi og Forsvaret kan få felles helikopterflåte

Forsvarets spesialkommando, marinejegerne og politiets beredskapstropp kan i fremtiden bli løftet av de samme helikoptrene. I vår trente de sammen for første gang, skriver VG.

Tanken er at helikopterflåten skal bli en integrert del av Norges militære spesialstyrker, skriver Vi Menn.

Dette blir nå utredet både av Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging samt Politidirektoratet.

Men spørsmålet til syvende og sist vil være avhengig av om Erna Solberg er villig til å åpne pengesekken ytterligere for å styrke Norges luftberedskap i kritiske situasjoner.

Utredningen har tre klare formål: Komme med løsninger som kan styrke evnen til å gjennomføre spesialoperasjoner både i Norge og utlandet, støtte politiet i bekjempelse av terror og annen alvorlig kriminalitet i tillegg til å «styrke Hærens mobilitet og manøverevne».

– Det er viktig at spesialstyrkene har relevante støtteressurser med etterspurt kompetanse på flere områder, opplyser oberstløytnant og pressetalsmann Bent-Ivan Myhre til Vi Menn.

Beredskapsdirektør Kaare Songstad i POD legger til at politiets behov er gitt ganske stor oppmerksomhet i utredningen.

Ønsker tre politihelikoptre

Uavhengig om det blir et utstrakt samarbeid med Forsvaret vil politiets egen helikoptertjeneste bestå. Disse vil ha en mer overvåkende funksjon og ikke være i stand til å frakte store mengder med utstyr og mannskap over lange avstander. Politidirektoratet har spilt inn investeringsbehov på 262 millioner kroner for å kunne kjøpe tre nye helikoptre.

Før øvelse Gemini i Stavanger og på Sola i begynnelsen av juni i år trente Forsvarets Spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen i politiet for første gang sammen i Rena leir. De tre styrkene har alle, ifølge Vi Menn, ytret sterkt behov for at de nye helikoptrene bør være Sikorsky UH-60 Black Hawks.

Les mer om saken hos VG