Hopp til hovedinnhold


Politi, brann og helse får felles sambandsreglement

De tre nødetatene brann, helse og politi får nå et revidert, felles sambandsreglement. Dette vil sikre klare rutiner for hvordan nødetatene skal kommunisere ved samhandling både i det daglige og i krisesituasjoner.

De tre nødetatene brann, helse og politi får nå et revidert, felles sambandsreglement. Dette vil sikre klare rutiner for hvordan nødetatene skal kommunisere ved samhandling både i det daglige og i krisesituasjoner.

Det nye reglementet, "Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere", springer ut fra arbeidet med innføring av nytt nødnett for nødetatene. I forbindelse med utbyggingen av felles sambandssystem, har det vært fokus på hvordan nødetatene skal bruke nødnettet sammen og hver for seg.
- Reglementet tilrettelegger for klare rutiner og effektiv kommunikasjon når nødetatene samhandler, sier sjefsinspektør Oddbjørn Mjølhus, seksjonsleder for Politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.
For politiet trår det nye sambandsreglementet i kraft fortløpende etter hvert som det enkelte politidistrikt tar i bruk nødnett som hovedsamband.

Godt samarbeid

Reglementet er signert av direktørene for de tre nødetatene og skal legges til grunn i opplæring og i operativ tjeneste.
- Rask og korrekt informasjon mellom innsatspersonell er avgjørende for både etatene og publikum når liv og helse står i fare, og også i den daglige oppgaveløsningen. Politiet er fornøyd med at vi har fått et reglement som etatene er omforent om, sier Mjølhus.

Tre nivåer

I tilegg til "Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere" vil nødetatene utarbeide nasjonale og regionale nivåer av sambandsreglementet som gjelder for den enkelte etat.
Sambandsreglementet for nødetatene består av tre nivåer:
· Nivå 1: Felles overordnet nivå som gjelder alle nødetatene og andre beredskapsbrukere.
· Nivå 2: Nasjonalt nivå for den enkelte etat
· Nivå 3: Regionalt/lokalt nivå for den enkelte etat

Les sambandsreglementet

Oppdatert versjon av "Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere" er tilgjengelig på politi.no. Les sambandsreglementet her.