Hopp til hovedinnhold


«PLIVO» erstatter «Skyting pågår»

PLIVO-prosedyren erstatter prosedyrene beskrevet som skyting pågår og pågående dødelige vold, skriver NRK Østfold.

(Mer kommer om dette i kommende nummer av Ambulanseforum!)
Pågående livstruende vold - forkortet PLIVO - er uttrykket som for politi og helsevesen skal erstatte skyting pågår.
Det kommer fram i et forslag som er utarbeidet av Helsedirektoratet, Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
– Tanken er at prosedyren skal bidra til at nødetatene har et felles språk og et felles situasjonsbilde, og at nødetatene får en felles risikoforståelse, sier politiinspektør Tom Løfqvist i PODs avdeling for krisehåndtering og beredskap, til Politiforum.
I en ny, nasjonal prosedyre som nå er på høring, legges et forslag til felles PLIVO-prosedyrer for alle nødetatene fram.
Da Norge ble utsatt for terror-trussel i sommer, ble det klart landet ikke har døgnbemanning for å håndtere ekstreme situasjoner.

Sviktende kommunikasjon

– Det handler om rask nøytralisering av gjerningsperson og en rask evakuering av skadde personer. Det er tanken bak hele konseptet, fortsetter politiinspektøren.
Les mer om saken hos NRK Østfold