Hopp til hovedinnhold
Kristoffer Rørvik (t.h.) er kledd for en aerosoldannende prosedyre (med åndedrettsvern) og Thomas Østvik er kledd som sjåfør som kan unngå kontakt med pasienten. Foto: Helse Bergen
Kristoffer Rørvik (t.h.) er kledd for en aerosolgenererende prosedyre (med åndedrettsvern) og Thomas Østvik er kledd som sjåfør som kan unngå kontakt med pasienten. Foto: Helse Bergen


Helse Bergen: Planlegger for verstefallsscenario – håper på det beste

I Helse Bergen har den prehospitale tjenesten vist stor handlekraft i møtet med en ny fiende: covid-19.

De har innført en ekstra legebil, hvor en av oppgavene vil være å hente intensivpasienter fra omkringliggende sykehus.

De har to egne smitteambulanser, men har ikke satt eget personell til å bemanne disse. 

Som ellers i landet har de registrert at antall ordinære oppdrag har gått ned, mens oppdragstiden har gått opp. 

Øyvind Østerås. Foto: Helse Bergen
Øyvind Østerås. Foto: Helse Bergen

– Vi er bekymret fordi det ser ut til å være færre slag- og infarktpasienter. Vi vet ikke om det er forårsaket av mindre aktivitet, eller om det er fordi pasientene ikke tør å ta kontakt fordi de er redde for å bli smittet eller har fått en økt terskel for å ta kontakt, sier Øyvind Østerås, leder for akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen. 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.