Hopp til hovedinnhold


Ingen planer om å redusere ambulansen

Helse Nord-Trøndelag har absolutt ingen planer om å redusere ambulansetjenesten i Meråker, ifølge Bladet.

Øystein Sende, klinikkleder ved klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag, avviser kontant at det eksisterer noen form for planer om å avvikle eller redusere den akuttmedisinske beredskapen i Meråker kommune.

Grunnløst

I en e-post til Bladet skriver han at Klinikk for prehospitale tjenester ikke har gitt uttrykk for eller fremmet noe forslag om å legge ned eller avvikle den akuttmedisinske beredskapen i Meråker kommune.

«Det ble i 2016 gjennomført analyser som viste en nedgang i aktiviteten uten at dette betyr at det er, eller vil bli fremmet forslag om avvikling. Spekulasjonene om avviking har ingen rot i virkeligheten og er dessverre kun egnet til å skape grunnløse reaksjoner som ikke tjener noen hensikt», skriver han i den samme e-posten.

Oppgradering

Han skriver samtidig at klinikk for prehospitale tjenester siden sommeren 2017 har utredet omfanget av en nødvendig oppgradering av Meråker ambulansestasjon.

«Det er det motsatte av en avvikling», fastslår klinikkleder Øystein Sende.

Les mer om saken hos Bladet