Hopp til hovedinnhold


Pilotstreik truer i Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanses Flygerforening (NLAFF) og Norsk Flygerforbund (NF) brøt den 14. september 2009 forhandlingene med Norsk Luftambulanse og NHO. Det er varslet streik fra midnatt natt til 1. oktober 2009.

Norsk Luftambulanses Flygerforening (NLAFF) og Norsk Flygerforbund (NF) brøt den 14. september 2009 forhandlingene med Norsk Luftambulanse og NHO. Det er varslet streik fra midnatt natt til 1. oktober 2009.

Bakgrunn for konflikten: Flygerne i Norsk Luftambulanse (NLA) har et lønnsnivå som ligger på 65 % av flygere i andre helikopterselskap der kompetansekravene for ansettelse ligger på et lavere nivå enn i Norsk Luftambulanse.

Les også: Ble avblåst av regjeringen med tvungen lønnsnemnd

Det at flygerne i Norsk Luftambulanse (NLA) har en lønn som tilsvarer 65 % av lønnen til sammenlignbare flygergrupper er en utvikling som har skjedd over tid, og blant annet skyldes at selskapet ikke har vært villige til å gi flygerne lønnsøkninger på linje med samfunnet for øvrig.

Flygerne i Norsk Luftambulanse (NLA) er særdeles bekymret for fremtiden om denne utviklingen skal få fortsette. Man er på smertegrensen når det gjelder å rekruttere og beholde svært kvalifiserte flygere i et segment av luftfarten der kompetansekravene ligger helt på topp. En gjennomtrekk større enn ønskelig, og problemer med rekruttering av kvalifiserte flygere, vil over tid kunne ha innvirkning på både regularitet og sikkerhet.

I årets tariff-forhandlinger har arbeidsgiver valgt å tilby flygerne mindre enn andre grupper i selskapet. Dersom flygerne skulle akseptere ”tilbudet” fra arbeidsgiver, vil dette redusere flygernes lønnsnivå til ca 60 % av sammenlignbare helikopterpiloters lønnsnivå. Avstanden mellom partene er såpass stor at flygerne ikke så annen utvei enn å bryte årets forhandlinger, og søke bistand hos Riksmeklingsmannen.

Flygerne ønsker ikke at en streik skal gå ut over liv og helse, for alvorlig syke og skadde pasienter. Man har derfor ved varsling av denne konflikten, gitt klart uttrykk for at man vil gi en generell dispensasjon for luftambulanseoppdrag av akutt karakter.

Arbeidsgiversiden har meddelt at de ikke kommer til å akseptere en slik form for dispensasjon. Dette betyr at arbeidsgiver har krevd at de streikende flygerne blir utestengt fra sin arbeidsplass, og vil således nekte flygerne å utføre oppdrag av akutt karakter!

Med denne handlingen har arbeidsgiversiden tatt på seg ansvaret, og setter derved pasienters liv og helse i fare. Konflikten får med dette samme virkning som ved en lockout.

Norsk Flygerforbund beklager dette standpunkt på det sterkeste.

Kontaktpersoner:
Norsk Flygerforbund: Generalsekretær Sigurd Løkholm, tlf 932 35 888
Norsk Luftambulanse Flygerforening : Leder Lars Amdal, tlf 971 92 464

Les pressemeldingen på Norsk Flygerforbunds nettside