Hopp til hovedinnhold


Pensjonister etter mer enn 25 år i ambulansen

Fra tidlig på 90-tallet til sommeren 2019 har vi mer og mindre daglig truffet på Per Nyheim og Gunnar Kvarme i ambulansefolkenes røde uniformer, ofte bak rattet i de gule ambulansebilene. Nå er begge blitt pensjonister, melder Selbyggen.
På grunn av vaktordningen, der de på vaktene sine må rykke ut på oppdrag til alle døgnets tider, har ambulansepersonell særaldersgrense der en kan pensjonere seg ved fylte 60 år.
Dette har 60-årige Per benyttet seg av og sluttet i høst, mens Gunnar har fortsatt langt utover den nedre aldersgrensa. Han gikk av i vår i en alder av 68 år.
Begge begynte å jobbe i ambulansetjenesten omtrent samtidig, Per i 1993 og Gunnar i 1994, og nå sluttet de altså også omtrent samtidig.
Stasjonsleder i alle år
Per Nyheim hadde hatt sitt daglige virke i Statkraft da han begynte i det som skulle komme til å bli hans faste virkefelt til han ble pensjonist. Han har vært stasjonsleder for Selbu-ambulansen fra 1993 til 2005 da han ble stasjonsleder for ambulansen hos Vinjes Transport i Trondheim, en jobb han hadde i åtte år, før han så vendte tilbake til tilsvarende jobb i Selbu.
Gunnar Kvarme kom til Selbu som lærer ved den nystartede Peder Morset Folkehøgskole i januar 1977.
Der var han i 24 år, men han var også 14 år i jobb på Selbukollektivet på Granby. I fire år, fra 2010 til 2014, var han leder ved servicekontoret i Tydal kommune, og han var også oppvekstsjef i Tydal en periode.
Men hele perioden fra 1994 til 2014 jobbet han deltid på ambulansen i Selbu.
Les mer om saken hos Selbyggen