Hopp til hovedinnhold


Pasientsikkerhetskulturen skal måles

I løpet av de neste månedene skal kulturen for pasientsikkerhet måles i alle landets helseforetak. Kartleggingen er en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.

 I løpet av de neste månedene skal kulturen for pasientsikkerhet måles i alle landets helseforetak. Kartleggingen er en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, skriver Helse Sør-Øst.
 
Målingen skal gjennomføres i tidsrommet 1. februar – 1. juni 2012. 
 
– Dette er en viktig måling. Selv om alle helsearbeidere ønsker å unngå pasientskader vet vi at det skjer skader hver dag, samtidig som vi tror at rundt halvparten av skadene kunne vært forebygget. Vi vet at pasientsikkerhetskultur spiller en sentral rolle i forhold til forebygging av skader. Målingen gir oss kunnskap og mulighet til å styrke pasientsikkerhetskulturen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen.

I pasientsikkerhetskampanjen beskrives begrepet kultur som ”måten vi gjør ting på her hos oss”. Pasientsikkerhetskulturen beskiver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner, systemer og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskade.