Hopp til hovedinnhold


Pasientsikkerhet

Cirka 10 prosent av pasientene ved somatiske sykehus får en uønsket hendelse, ca. halvparten kunne vært forebygget, og kanskje så mange som fem prosent av dem dør. Nå er endelig en grundig og systematisk bok om pasientsikkerhet i helsetjenesten på norsk kommet ut.

Cirka 10 prosent av pasientene ved somatiske sykehus får en uønsket hendelse, ca. halvparten kunne vært forebygget, og kanskje så mange som fem prosent av dem dør. Nå er endelig en grundig og systematisk bok om pasientsikkerhet i helsetjenesten på norsk kommet ut.

Les hele anmeldelsen i Tidsskriftet her: Hvordan gjøre helsetjenesten sikrere?

Karina Aas red. Pasientsikkerhet. Teori og praksis i helsevesenet. 317 s. tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 389.

Boken er skrevet av personer fra det største og mest kompetente sikkerhetsmiljøet i Norge.

Flere problemstillinger er ikke tilstrekkelig kjent i helsetjenesten, f.eks. Menneske-Teknologi-Organisasjon (EMTO), simuleringsteknologi i opplæringen og elektroniske systemer for registrering.

Det er også egne kapitler om rapportering av uønskede hendelser, og i sluttkapitlet gir man et internasjonalt perspektiv på hele feltet.

Svakheter ved boka i følge anmelderen
For det første er det en stor bok som krever et grundig studium, og jeg er engstelig for at travle leger og sykepleiere viker tilbake for å studere den grundig.

For det andre går man i kapitlet om rapportering ikke inn for å lage et nasjonalt rapporteringssystem, som Sverige, Danmark og England har. Det kreves heller ikke at rapportene skal sendes til et uavhengig senter som ikke har noe med disiplinering av helsepersonell å gjøre.

For det tredje legger man for liten vekt på å bygge opp en kultur for det forebyggende arbeidet i helsetjenesten, både lokalt og nasjonalt.

På tross av disse innvendingene er jeg ikke i tvil om at jeg vil anbefale denne boken så varmt jeg kan.

Les hele anmeldelsen i Tidsskriftet