Hopp til hovedinnhold


Pasientklager i Buskerud i 2009

Her er noen av de groveste sakene: En kvinne med hjerneslag ble avvist både av legevakt og AMK, en mann døde av hjerneblødning etter å ha blitt avvist av legevakten, en psykisk syk ble ikke trodd da han hadde sterke magesmerter og blødende magesår.

Her er noen av de groveste sakene: En kvinne med hjerneslag ble avvist både av legevakt og AMK, en mann døde av hjerneblødning etter å ha blitt avvist av legevakten, en psykisk syk ble ikke trodd da han hadde sterke magesmerter og blødende magesår.

En kvinne med hjerneslag ble nektet legehjelp ved legevakten. Da hun senere falt om i eget hjem, ble det ringt etter ambulanse. AMK ba kvinnen ta taxi, skriver Drammens Tidende.

Flere tilfeller av uforsvarlig medisinsk behandling, bekymrer Pasientombudet i Buskerud, Anne-Lise Kristensen. En gjenganger blant de 693 klagesakene i 2009, er at syke opplever ikke å bli tatt på alvor. Pasientombudet er alvorlig bekymret for pasientsikkerheten etter flere grove tilfelle av uforsvarlig behandling.

- Lytter ikke godt nok

- Helsepersonell lytter ikke godt nok til pasientene. Hadde de lyttet bedre til pasientenes erfaringer og symptomer, kunne mange av feilene vært ugjort, fastslår Pasientombudet.

Historien om den hjerneslagrammede kvinnen, er blant de groveste som ble innmeldt i fjor. Helsetilsynet konkluderte med at behandlingen ved både legevakt og AMK var uforsvarlig. Tilsynet kritiserte også manglende kompetanse ved legevakten.

- Ryggproblemer
Kvinnen mistenkte at hun hadde fått slag og ringte legevakten for hjelp. Her ble hun avvist, og forklart at dette trolig var ryggproblemer.
Kvinnen ble dårligere, venstrebeinet sviktet og hun falt på gulvet, ble også nummen og kraftløs i venstre arm.

Pårørende var i ny kontakt med både AMK og legevakten, men de nektet fortsatt å sende ambulanse. Legevakten oppfordret til å benytte drosje dersom hun ønsket behandling.

Kvinnen kom seg til legevakten på eget initiativ, og en velvillig drosjesjåfør bar henne ut i bilen. Det viste seg at det var hjerneslag.

Svimmel og kvalm
I et annet tilfelle ble en mann med symptomer på hjerneblødning, sendt hjem fra legevakten. Mannen hadde hatt sterk hodepine, var veldig svimmel og kvalm. Pårørende fulgte mannen på legevakten.

Etter en kort undersøkelse ble han sendt hjem med beskjed om å ta kontakt med lege igjen hvis situasjonen forverret seg. Han fikk også beskjed om at han kunne ta sovetabletter så han kunne få sove.

Pårørende var svært bekymret for mannen og spurte om det ikke var nødvendig med grundigere undersøkelser. Dette ble avvist.

Dagen etter ble han dårligere, mistet bevisstheten og døde kort tid etter.

Hyppigste dødsårsak
Et hjerneslag er en felles betegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning, og den tredje hyppigste dødsårsak av alle sykdommer, samt en av de viktigste sykdomsårsakene til alvorlig invaliditet i den vestlige verden.

Hjerneslag er nummer èn som årsak til uførhet, nummer to som årsak til innleggelse i sykehjem samt nummer tre som dødsårsak.

Psykisk syke lider
Pasientombud Anne-Lise Kristensen mener årsaken til at det ofte ikke blir lyttet godt nok til pasientene, er sammensatte. En av årsakene kan være at pasienten er psykisk syk.

En ung mann med store magesmerter ble lagt inn på sykehus, men skrevet ut få timer etter. Mannen hadde en psykisk lidelse, og legen tilskrev magesmertene psykiske faktorer, og ville derfor ikke utføre gastroskopi. Pasienten forsøkte fortvilet å få aksept for at han var svært dårlig og at smertene var reelle.

Etter hvert begynte han å kaste opp blod, men måtte allikevel oppsøke sykehuset tre ganger før det ble utført gastroskopi. Undersøkelsen viste sår i spiserør, tolvfingertarm og blødende magesår.

Les mer om saken i Drammens Tidende