Hopp til hovedinnhold


– Pasienter må vente uetisk lenge på ambulanse

Stockholms ambulansesykepleiere ønsker seg mer innflytelse for at behandlingen skal bli bedre, ifølge Vårdfokus.  
Sykepleierne i Stockholms ambulanser samler seg. Ved et stormøte denne uka bestemte de seg for en rekke områder som må forbedres.
– Hele organisasjonen for ambulansetjenesten er utydelig. Vi som jobber vet ikke hvem som bestemmer. Vi har en ustabil forvaltning og tre virksomheter med ulike vilkår. Det er vanskelig å få innflytelse og beskjeder. Ambulansetjenesten må ses som en enhet for at den kan forbedres, sier Karl Söllvander, ambulansesykepleier i Stockholm og tillitsvalgt i Vårdförbundet.
Uetisk å måtte vente 
Sykepleierne vil få mer innflytelse for at behandlingen skal bli bedre. I dag får de høre på nesten hver eneste vakt fra ambulansekoordinatorene at de er den eneste ambulansen som er ledig i hele länet. Bilene reiser over alt fordi de stasjonerte er andre steder. Sykepleierne i ambulansen opplever at pasientene må vente uetisk lenge før de får hjelp. Eldre venter daglig mer enn tre timer og sykepleierne føler seg utilstrekkelige.
– Vi drar ofte på unødvendige oppdrag der det ikke er behov for ambulanse, men vi har ikke mulighet til å si nei om pasienten vil på sykehus. Da blir ambulansen opptatt når noen som trenger det mer ringer. I Stockholm kreves det at man er spesialsykepleier, men vi får ikke bruke kompetansen til å gjøre vurderinger.
Høyne kompetansen med AST
Sykepleierne vil at AST skal innføres. Det vil si betalt spesialistutdanning innenfor ansettelsesrammen, for å høyne kompetansen.
– Om flere var utdannet ambulansesykepleiere ville flere blitt i ambulansetjenesten. Vi mister daglig kollegaer, sier Janne Kautto, leder i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.
Stormøtet vedtok å jobbe videre med åtte spørsmål. Det handler om en bedre lønnsutvikling og arbeidsmiljø med tid til pauser. Innflytelse over anbudene løftes også fram, da sykepleierne anser at nåværende avtaler har fokus på økonomi i stedet for kvalitet.
Lik utrustning
For å kunne gi pasientsikker behandling ønsker man også at ambulansene skal ha lik utrustning og kvalitet uavhengig av hvem som driver virksomheten.
Les mer om saken hos Vårdfokus