Hopp til hovedinnhold


Pasient med hjerneblødning ventet fem og en halv time

Legen snakket dårlig norsk og ble misforstått, sykehuset manglet rutiner og ambulansehelikopteret fungerte ikke, kommer det frem i en rapport fra Helsetilsynet, ifølge NRK Østfold.
 
«Vi har kommet til at pasienten ikke har fått forsvarlig helsehjelp», er den knusende konklusjonen i en foreløpig rapport fra Statens helsetilsyn.
De har undersøkt hva som skjedde med en pasient som kom til sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg i august i fjor. Pasienten mistet bevisstheten i ambulansen, og på sykehuset fant legene raskt ut at vedkommende hadde en alvorlig hjerneblødning. De tok kontakt med Oslo universitetssykehus for at de skulle vurdere om pasienten burde opereres.
Da startet en lang rekke problemer.

Kaotisk kommunikasjon

Den nevrokirurgiske avdelingen i Oslo er nemlig delt mellom sykehusene på Ullevål og Rikshospitalet. I rapporten fra Helsetilsynet kommer det frem at Østfold-sykehuset synes det er vanskelig å vite hvilke av de to sykehusene de skal kontakte.
Denne gangen ringte de først Ullevål sykehus, men de ville ikke ta imot pasienten fordi de mente det ikke var behov for operasjon.
Det syntes legene i Sarpsborg var rart, så de kontaktet Rikshospitalet i stedet. Legene i Sarpsborg oppfattet at heller ikke dette sykehuset ønsket å ta imot pasienten. Derfor reiste luftambulansen tilbake til basen i Lørenskog, mens pasienten ble værende i Sarpsborg.
Etter en stund lurte imidlertid legene på Rikshospitalet på hvor det ble av pasienten. Det viste seg at de ønsket å ta imot pasienten, men beskjeden nådde aldri frem. Derfor måtte luftambulansen tilkalles for å fly tilbake til Sarpsborg og hente pasienten.
Det gikk ikke.
Luftambulansen hadde nemlig fått tekniske problemer, og pasienten måtte i stedet fraktes i ambulanse de ni milene til Oslo.
Dermed hadde det gått fem og en halv time fra pasienten kom til sykehuset i Sarpsborg til operasjonen i Oslo kunne starte.

– Brøt loven

Helsetilsynet peker blant annet på at dårlige norskkunnskaper hos legen som mottok pasienten på Kalnes gjorde kommunikasjonen vanskelig, og at viktige detaljer om pasienten ble misforstått på Ullevål.
De mener også rutinene ved Oslo universitetssykehus var for dårlige på flere områder. Blant annet mener Helsetilsynet at det var en komplisert og uklar oppgavefordeling mellom de nevrokirugiske avdelingene på Ullevål og Rikshospitalet. De mener i sum derfor at sykehusene har brutt Spesialisthelsetjenesteloven slik at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling.
Les mer om saken hos NRK